Bewegwijzeringsplan Bornem: een puzzel voor de toekomst

Uit mobiliteitsbrief 92 - Bewegwijzering

Een bewegwijzeringsplan stel je niet van vandaag op morgen op. De invoering ervan neemt ook tijd in beslag. Nadien moet de puzzel blijven kloppen.

MOB9260F01.jpg (Foto: Jerry De Brie)
Paul De Ost, schepen van Mobiliteit: “De gebruiker en de omgeving moeten beter worden van een goed bewegwijzeringsplan.”

Bewegwijzering goed plannen is complex. Vele noden moeten met elkaar verenigd worden. Bovendien moeten veel actoren overeenstemming met elkaar vinden: bewoners, handelaars, KMO-zones, De Lijn, Het Vlaamse Gewest. De gemeente Bornem wilde lokale en bovenlokale belangen met elkaar verenigen. Het algemene concept is gebaseerd op een doelenplan. Anders geformuleerd: “Naar welke functies is er verkeer? En hoe leiden we dat er het best heen? De aantrekkingspolen zijn natuurlijk de winkelkernen, maar ook het cultureel centrum, de sportcentra en de industriezones”, verduidelijkt Paul de Ost.
Het volledige plan verloopt in fasen. Ondertussen is de eerste fase afgewerkt. “Die richtte zich op de centrum- en parkeerroutes,” legt De Ost uit. “We lieten daarbij het herhalingseffect spelen. Wie een bord mist, krijgt een tweede kans. Ook de verstrooide chauffeur zal zo de juiste route blijven volgen.”

Intergemeentelijk plan

MOB9260F02.jpg(foto: Jerry De Brie)
Bornem is bezig met een bewegwijzeringsplan. In een eerste fase werden de centrum- en parkeerroutes op punt gesteld.

In tweede instantie focust Bornem zich op het bovenlokale aspect. “Er komt veel bestemmingsverkeer naar Sint-Amands door onze dorpskern. Wij kunnen maatregelen treffen, maar die zouden nadelig kunnen zijn voor onze buurgemeenten. We zitten nu samen aan tafel om een intergemeentelijk mobliliteitsplan uit te werken. Goede bewegwijzering overstijgt het gemeentelijke belang. Zowel de gebruiker als de hele omgeving moet er beter van worden.”

Alle wegen leiden naar Klein-Brabant

Bornem ligt geprangd tussen de N16, de N17 en de Schelde. Verderop liggen de E17 en de A12. De KMO-zones trekken veel vrachtvervoer aan. De bewegwijzering naar de industriezones staat momenteel op de agenda. De Ost: “Die besprekingen starten in het voorjaar. We moeten daarvoor akkoorden bereiken met onder andere het Vlaamse gewest. Voorbewegwijzering vanaf bijvoorbeeld de N16 en A12 valt onder hun bevoegdheid. Op basis van onze doelstellingen en de wensen van de bedrijfswereld gaan we concrete adviezen voorleggen. Naar mijn aanvoelen zullen we snel op dezelfde golflengte zitten en voor de zomer de gesprekken afronden.”
Als het bewegwijzeringsplan dan goedgekeurd is, stapt Bornem ook naar de gps-operatoren. “Het is de bedoeling dat zij hun routing snel aanpassen volgens ons bewegwijzeringsplan. Zo kunnen we zwaar vervoer effectief uit onze woonkernen weren.”