Denk aan De Lijn

Uit mobiliteitsbrief 92 - Bewegwijzering

MOB9250F01.jpgBij het aanpassen van circulatieplannen of het uitstippelen van omleidingen gaat veel aandacht uit naar wegcategorisering en de bewegwijzering. Maar ook De Lijn moet hierbij betrokken worden. Het uitvoeringsbesluit ‘basismobiliteit’ vermeldt dat elke wegbeheerder De Lijn twee maanden voor de geplande start van wegenwerken moet inlichten. Beter is nog om De Lijn al te betrekken in de ontwerpfase van het project. Een circulatieplan of een omleiding kunnen namelijk haltes, trajecten en dienstregelingen in het gedrang brengen. Dan is het zaak om goed op voorhand en in overleg een adequate oplossing uit te werken.

(Foto: Peter Van Hoof)
De wegbeheerder moet twee maanden voordat de werken starten De Lijn inlichten.