Multimodaliteit troef in Duffel

Uit mobiliteitsbrief 93 - Bedrijventerreinen

Het bedrijventerrein ‘Itterbeek’ in Duffel  werd onlangs met 8 ha uitgebreid. De bijgekomen zone draagt duurzaamheid op alle vlakken hoog in het vaandel. Op het vlak van mobiliteit houdt dat in dat fietsers en openbaarvervoergebruikers niet vergeten worden.

MOB9340F01b.jpg (Plan: Igemo)

1. Fietspad
Het fietspad loopt dwars door het bedrijventerrein, deels als een tweerichtingsfietspad van 3 m breed. Fietssluizen houden auto’s tegen. Het fietspad krijgt binnenkort verlaagde verlichtingspalen met energiezuinige lampen. Achter het bedrijventerrein takt het fietspad aan op de Binnenweg, een rustige weg die naar de dorpskern van Duffel leidt. Om het gebruik van de fiets nog meer te stimuleren, moet elk nieuw bedrijf dat zich vestigt in de KMO-zone voor een fietsenstalling zorgen .

2. Bushalte
De bushalte is verplaatst naar een punt waar zowel de pendelaars als de bewoners van de nabijgelegen woningen er gebruik van kunnen maken. Aan de bushalte komt ook een fietsenstalling die via een voet- en fietspad verbonden is met de KMO-zone.

3. Oversteekplaats
Langs de gewestweg is het (tweerichtings)fietspad heraangelegd. Ter hoogte van de KMO-zone zijn beveiligde oversteekplaatsen voorzien.

4. In- en uitrit
De uitbreiding van de KMO-zone wordt ontsloten door een nieuwe in- en uitrit die rechtstreeks aantakt op de gewestweg. Verkeerslichten, een middenberm en afslagstroken garanderen er de veiligheid. De realisatie is deels gefinancierd met een module 14 van het mobiliteitsconvenant. De vroegere in- en uitrit van het bedrijventerrein (niet op het plan) is – wegens de slechte zichtbaarheid – omgevormd tot een aparte inrit.

5. Woningen
De vijf zonevreemde woningen in de straat ‘Neervelden’, vlakbij de nieuwe toegang tot de KMO-zone, bleven gespaard. De infrastructuur is zo geconcipieerd dat de huizen nu in een doodlopende straat liggen die niet meer uitmondt op de gewestweg. De bewoners kregen nieuwe parkeerplaatsen vóór hun woning.