Staden: zwaar vervoer in betere banen

Uit mobiliteitsbrief 93 - Bedrijventerreinen

Staden is een landelijke gemeente in het hart van West-Vlaanderen. Het is buitengebied, maar dan met véél bedrijvigheid. Er kunnen nog meer bedrijven bijkomen. Maar niet zonder dat de gemeente de mobiliteitsaspecten op voorhand kritisch bekijkt.

Noël Bardyn, hoofd van de technische dienst: “We hebben hier vooral bedrijvigheid die veel zwaar vervoer genereert. Er zijn twee varkensslachterijen, vier veevoederbedrijven en drie zeer grote diepvriesbedrijven. Al deze bedrijven zijn ontstaan vanuit kleine landbouwbedrijven en liggen verspreid over de gemeente. De aan- en afvoer zorgt voor veel zwaar vervoer op ons grondgebied en in de hele regio. We proberen al jaren de grootste pijnpunten weg te werken en de leefbaarheid te verhogen.”

Tak aan gewestweg

MOB9330F02.jpg(Foto: Staden)
In afwachting van de nieuwe ontsluitingsweg worden er hier op korte termijn wisselende uitwijkstroken aangelegd zodat vrachtwagens elkaar kunnen kruisen. Op lange termijn wordt de weg volledig heraangelegd.

“Dwars door het centrum van Staden loopt de N36. Aan die gewestweg buiten het centrum (richting Diksmuide) staat in het structuurplan een ambachtelijke zone ingepland. Die wordt de komende jaren gerealiseerd. De ontsluiting van deze nieuwe zone ‘Ter Eike’ wordt meteen ook een verbetering voor de ontsluiting van een groot achterliggend veevoederbedrijf. Die weg is te smal. Het dubbele nut van de nieuwe weg overtuigde het Agentschap Wegen en Verkeer om mee te investeren.”

Nieuwe ontsluitingsweg

MOB9330F01.jpg(Foto: Staden)
Noël Bardyn, technische dienst gemeente Staden: “We proberen letterlijk het zwaar vervoer in betere banen te leiden. Een routeplan “Zwaar vervoer” voor de regio en duurzaam woon-werkverkeer zijn belangrijke thema’s die we samen met de provincie en De Lijn aanpakken.”

  • Project: Nieuwe ambachtelijke zone ‘Ter Eike’, nieuwe ontsluiting vanaf de gewestweg.
  • Partners: West-Vlaamse Intercommunale (WVI), AWV, gemeente Staden.
  • Wordt gerealiseerd met module 14 van het mobiliteitsconvenant. Startnota kreeg gunstig advies van de Provinciale Auditcommissie (PAC). WVI laat nu de projectnota uitwerken door een studiebureau.
  • Realisatie: 2009 – 2010.