"De parkeerbehoefte bepalen is eerst en vooral maatwerk" (Interview met Eric Sempels, MOW)

Uit mobiliteitsbrief 94 - Duurzaam parkeren

Het correcte aantal parkeerplaatsen bepalen is vaak een moeilijke evenwichtsoefening. Het nieuwe Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid biedt een aantal hulpmiddeltjes.

In het Vademecum werden voor het eerst Vlaamse parkeerkencijfers uitgewerkt. Ze geven een gemiddelde parkeerbehoefte voor de functie 'wonen'. Omdat ze toepasbaar moeten zijn op verschillende situaties worden ze uitgedrukt in een minimum- en maximumwaarde. De juiste keuze is afhankelijk van lokale factoren.

Op onderzoek

MOB9420F01.jpg(Foto: Johan Martens)
Eric Sempels, MOW:
"Er is geen kant-en-klaar antwoord op de vraag hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn in een bepaalde situatie."

"De parkeerkencijfers zijn zeker nuttig, maar toch moet er in de eerste plaats gekeken worden naar de lokale context", aldus Eric Sempels. "Elke situatie is anders. De parkeerbehoefte hangt onder meer af van de inplanting van woningen en gebouwen, het openbaarvervoeraanbod, de aanwezigheid van randparkings, ... Daarom is het beter om eerst zelf op onderzoek te gaan en om niet meteen vanuit de parkeerkencijfers te vertrekken. Het Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid reikt onderzoeksmethoden aan om zelf de parkeerbehoefte te berekenen. Lukt dat niet, kijk dan eerst naar vergelijkbare situaties. Pas in laatste instantie kan je terugvallen op de gemiddelde parkeerkencijfers."

MOB9420F02.jpg(Foto: Grontmij)
Er spelen veel factoren mee om tot een goed parkeerbeleid te komen. Zo is bijvoorbeeld het autobezit sterk bepalend voor de parkeerbehoefte in een woonwijk.