"Een parkeerbeleid moet leven" (Interview met Willy Miermans)

Uit mobiliteitsbrief 94 - Duurzaam parkeren

Mobiliteitsdeskundigen buigen zich lang en diep over het lokaal parkeerbeleid. Terecht, want het draagt bij tot een leefbare stad of gemeente, een beter bereikbaar centrum en meer tevredenheid bij de inwoners.

MOB9410F01.jpg(Foto: Peter Van Hoof)
Willy Miermans, Universiteit Hasselt:
"De tijdsgeest is aan het veranderen. Ook handelaars zien vaker de voordelen in van een doordacht parkeerbeleid."

Autovrij winkelen

"Parkeerbeleid hangt zeer nauw samen met het ruimte- en locatiebeleid en is dus een levend gegeven dat continu aanpassingen vraagt", zegt Willy Miermans van de Universiteit Hasselt. "Als een gemeente bijvoorbeeld beslist om een straat of centrum autovrij te maken, zal dat ook een weerslag hebben op de parkeervoorzieningen. Zo’n maatregel ligt vaak gevoelig bij de lokale middenstand en horeca. Maar de tijdsgeest is aan het veranderen, er is op dat vlak al een lange weg afgelegd. Enkele jaren geleden besliste bijvoorbeeld het stadsbestuur van Maaseik om een van de winkelstraten autovrij te maken. De meeste handelaars zagen daar de voordelen van in en stonden achter het plan. Enkel een groothandel in groenten en fruit vreesde problemen. Die man heeft uiteindelijk zijn assortiment aangepast: in plaats van te focussen op grote hoeveelheden heeft hij zich toegelegd op kleinere en fijnere voedingswaren. Mét succes!"

Weerstand inbouwen

Slaafs tegemoetkomen aan de vraag naar parkeerplaatsen valt moeilijk te rijmen met een duurzaam mobiliteitsbeleid. Miermans: "Een goed parkeerbeleid bevat daarom ‘weerstanden’ om zo het parkeren in te tomen en waar nodig te ontmoedigen. In stedelijke gebieden komt dat neer op goedkoper en langer parkeren onder de grond en verder van het centrum, en korter en duurder parkeren op straat, in het centrum."

In landelijke gebieden is er vaak een overdaad aan beschikbare parkeerplaatsen. Toch is een parkeerbeleid dan evenmin een overbodige luxe. "Veel parkeerplaats moedigt immers het autogebruik aan. Ook de kwaliteit van de openbare ruimte lijdt eronder als overal kriskras auto’s geparkeerd staan. Probleem in landelijke gebieden is echter vaak het gebrek aan mankracht voor de handhaving. En een parkeerbeleid zonder handhaving werkt natuurlijk niet optimaal. Toch is er een duidelijke tendens dat ook dorpen zich meer en meer toeleggen op een uitgebouwd parkeerbeleid."

Lees meer

Hoe garandeer ik een selectieve bereikbaarheid van mijn stadscentrum?
Hoe communiceer ik over de implementatie van (onpopulaire) parkeermaatregelen?
Hoe bouw ik een geïntegreerd en duurzaam parkeerplan op?

Lees de antwoorden in het Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid in:

  • Deel 2 ‘Een geïntegreerd duurzaam gemeentelijk parkeerbeleid’;
  • Deel 3 ‘Het gemeentelijk parkeerbeleidsplan’ (met praktische tips voor de opmaak van een parkeerbeleidsplan in 5 fasen, overeenstemmend met het gemeentelijk mobiliteitsplan).