Mol - Randparkings maken deel uit van globale aanpak

Uit mobiliteitsbrief 94 - Duurzaam parkeren

Eind jaren ’90 was er in het centrum van Mol een relatief groot parkeeraanbod. Zonder parkeersignalisatie durfde de extra verkeerscirculatie wel eens tot chaos te leiden. Daarom kwamen er enkele volwaardige randparkings en een parkeerlus.

In 2005 ging het project ‘herinrichting doortocht Mol-centrum’ van start. Door deze werken zouden er minder parkeerplaatsen zijn in het centrum. De capaciteit van de parking aan de rand van de handelskern werd daarom opgetrokken van 47 naar 114 parkeerplaatsen. Mobiliteitsambtenaar Sonja Cools: "Hier speelde het stand-stillprincipe. In totaal mochten er dus niet meer parkeerplaatsen bijkomen als er verdwenen. De operatie zorgde bijgevolg voor een herlocatie van parkeerplaatsen: meer plaatsen aan de rand en minder in het centrum. Alle doelgroepen konden zich hierin vinden. Door eerst de nieuwe parking aan te leggen en pas daarna het parkeeraanbod in de winkelstraten te beperken tijdens de werken, stimuleerden we automobilisten om deze randparking te gebruiken."

Haaks parkeren

MOB9440F02c.jpg(Foto: gemeente Mol)
De randparking aan de Rivierstraat is aangelegd in waterdoorlatende materialen. De aanwezige kolken worden enkel gebruikt bij extreme buien.

Parking De Schans is een onverharde tijdelijke parking met een aangeboden capaciteit van 150 wagens. Het gebruiksrecht ervan loopt binnenkort af. Daarom legde Mol een volledig nieuwe randparking aan in de Rivierstraat (157 plaatsen). De site bestond al maar is nu opgevuld met parkeerplaatsen. "De keuze viel daarbij op haaks parkeren om de capaciteit zo volledig mogelijk te benutten. Haaks parkeren laat ook toe dat alle richtingen gebruikt kunnen worden. Dat is belangrijk met het oog op een goede ontsluiting. Zo kunnen chauffeurs altijd de kortste weg naar de hoofdroutes kiezen."

Zachte weggebruikers

"We hebben bij het ontwerp van Parking Rivierstraat ook aan fietsers gedacht. Vroeger moesten ze tussen de geparkeerde wagens rijden. Nu kunnen ze een afzonderlijk fietspad ten noorden van de parking nemen. Dit fietspad volgt de meander van de Nete." De wandelafstand van de parking naar het centrum bedraagt slechts 150 meter. "Om tot aan de andere kant van het centrum te geraken, heb je ruim 10 minuten nodig. Maar het is een hele mooie looproute."

"Voetgangersbewegwijzering is er nog niet. Maar die komt eraan, want dat staat dit jaar op de begroting ingeschreven", geeft Cools nog mee.

Van omleiding naar parkeerroute

Foto van voorwegwijzerbord met daaronder wit onderbord waarop onder meer staat: Snel een plaatsje? Volg P-route.(Foto: gemeente Mol)
Op invalswegen naar Mol staat al een vooraankondiging van de parkeerroute.

Een van de maatregelen om de hinder tijdens de herinrichting van de doortocht te verminderen was de parkeerroute. "In een aantal van onze centrumstraten geldt bovendien eenrichtingsverkeer. Om alle parkings bereikbaar te houden in iedere fase van de werken hebben we deze route systematisch aangepast. Bestuurders vonden automatisch hun vertrouwde parking. Nadien hebben we deze lus bestendigd tot een heuse parkeerroute. De keuze viel niet op een bewegwijzering naar parkings, maar op een vaste route. Wie Mol niet goed kent, heeft toch niets aan een pijl naar bijvoorbeeld ‘Parking Den Uyt’", motiveert Cools die keuze.

Mol bundelde alle informatie over de route en haar parkeerbeleid in een flyer. Op alle grotere invalswegen staan trouwens grote informatieborden over de route. Ze kondigen de bordjes aan dat een autobestuurder even verder het best volgt. Dit vermijdt zoekverkeer.

Lees meer

Mol maakt van de nood een deugd en loste een tijdelijk capaciteitsprobleem permanent op met randparkings. In Deel 5 ‘Overzicht van parkeermaatregelen’ van het Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid vindt u nog andere ideeën om plaatstekort op te vangen.