Parkeerbeheer: uitbesteden of niet? (Schepenen van Vilvoorde en Dendermonde aan het woord)

Uit mobiliteitsbrief 94 - Duurzaam parkeren

Sommige steden kiezen er bewust voor om hun parkeerbeheer in eigen handen te houden. Anderen zijn ervan overtuigd dat uitbesteden de beste oplossing is. Twee schepenen belichten voor- en nadelen van beide systemen. In deel 6 van het Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid leest u meer over organisatie, exploitatie en beheer van parkeren.

Dendermonde

  • parkeerbeheer in eigen beheer
  • 43.000 inwoners
  • oppervlakte: 5.568 ha

Waarom is het huidige parkeerbeleid de beste oplossing voor uw stad?

MOB9450F01.jpgBart Van Malderen, schepen Mobiliteit Dendermonde: "Wij voeren het parkeerbeleid uit in eigen beheer. Het biedt de grootste juridische zekerheid, is betaalbaar en bovendien het meest klantvriendelijk. Je kan als stad ook snel en flexibel inspelen op wijzigende omstandigheden. Grote ontwikkelingen op ruimtelijk of mobiliteitsvlak laten zich immers niet altijd in de timing van concessiecontracten wurmen."

Wat is volgens u het grootste nadeel van het parkeersysteem in uw stad?

Van Malderen: "Uit onderzoek blijkt dat nog te weinig bestuurders correct betalen. De pakkans zou dus nog iets omhoog mogen."

Voor wie zijn de opbrengsten?

Van Malderen: "Alle opbrengsten zijn voor de stad."

Welk advies heeft u voor andere steden en gemeenten?

Van Malderen: "Wij hebben vooral goede ervaringen met doorgedreven overleg tussen de verschillende diensten en bijvoorbeeld de lokale politie, maar ook met het middenveld. Regelmatig evalueren en bijsturen is nodig omdat je stad ook voortdurend wijzigt. Aan de andere kant moet je ook de tijd laten om de mensen te laten wennen aan een nieuwe situatie en hun parkeergedrag daar op af te stemmen. De definitieve resultaten van een maatregel laten meestal een half jaar op zich wachten."

Vilvoorde

  • parkeerbeheer uitbesteed aan privépartner
  • 37.000 inwoners
  • oppervlakte: 2.158 ha

Waarom is het huidige parkeerbeleid de beste oplossing voor uw stad?

MOB9450F02.jpgJohan Claus, schepen Mobiliteit Vilvoorde: "Sinds 2001 besteden wij het parkeerbeheer uit aan een privépartner voor een periode van 10 jaar met een concessieovereenkomst. Er waren geen investeringslasten voor de stad en het ondernemersrisico wordt gedragen door de concessiehouder. Een belangrijk voordeel is dat de intensieve administratie en handhaving uitbesteed wordt. We bepalen nog steeds zelf ons parkeerbeleid. De tarifering wordt bijvoorbeeld beslist door de gemeenteraad, na overleg met de concessionaris."

Wat is volgens u het grootste nadeel van het parkeersysteem in uw stad?

Claus: "Wij merken dat de inzet van een privépartner soms wrevel opwekt bij de bevolking."

Voor wie zijn de opbrengsten?

Claus: "De opbrengsten worden verdeeld tussen de stad en de concessiehouder. De vergoeding bestaat uit een vast en variabel gedeelte op basis van een formule. Er is ook een minimumvergoeding afgesproken."

Welk advies heeft u voor andere steden en gemeenten?

Claus: "Het parkeerbeheer uitbesteden aan een privépartner staat een flexibele werking zeker niet in de weg. Frequent vergaderen met alle partners werkt een vlotte samenwerking in de hand. Een privépartner brengt vanuit zijn ervaring met andere gemeenten ook veel knowhow mee."