Turnhout - Nieuw parkeerbeleid geeft inwoners meer plaats

Uit mobiliteitsbrief 94 - Duurzaam parkeren

Lange tijd was parkeren in Turnhout een groot probleem. Stilaan groeide er toch een breder draagvlak voor een reeks specifieke maatregelen. Die gaan in april 2008 van start.

MOB9430F01.jpg(Foto: stad Turnhout)
Dimitri Gevers, schepen Mobiliteit Turnhout:
"We willen de stad teruggeven aan de inwoners."

"We willen de stad teruggeven aan de inwoners. Daarom willen we automobilisten ontmoedigen om in het centrum te parkeren. De markt bijvoorbeeld staat nog vaak overvol wagens. Daar moeten we van af", opent Dimitri Gevers. "We breiden het betalend parkeren uit en trekken de retributie gevoelig op. Dat moet het niet-lokaal verkeer ontmoedigen. Via de parkeerroutes wordt dat naar de gratis randparkings geleid. Daar vertrekken pendelbussen naar het centrum."

Tegelijkertijd treedt Turnhout voor haar inwoners ook parkeervriendelijker op. "Inwoners hadden vroeger maar recht op één betalende parkeerkaart. Nu wordt die gratis. Een tweede is mogelijk, maar die kost dan 125 euro. Bovendien worden de zones voor het bewonersparkeren uitgebreid."

Aan de invoering van de nieuwe maatregelen gaat een grootschalige informatiecampagne vooraf, via RTV Stadstv, folders, de stadskrant en informatievergaderingen. Na een jaar houdt de stad een evaluatie van haar vernieuwde parkeerbeleid. "We kijken of de maatregelen wel tot de vooropgestelde doelstellingen leiden. Voor we zover zijn moeten we de laatste hand leggen aan het vernieuwde parkeerbeleid: parkeervakken schilderen, nieuwe borden plaatsen en de aanvullende reglementen bijwerken."

Verzorgers- en werknemerskaarten

Het bestuur werkte ook twee parkeerformules voor specifieke doelgroepen uit. Met een werknemerskaart kun je tijdens de werkuren in de betalende zones parkeren. De kaart kost 35 euro voor een maand of 300 euro voor een jaar. Daarnaast is er een verzorgerskaart voor artsen, kinesisten en thuiszorgwerkers. Met die kaart kunnen zij één uur lang in de betaalzone parkeren wanneer ze op huisbezoek gaan.

Lees meer

Turnhout voert de verzorgers- en werknemerskaart in. Zijn er nog andere maatregelen denkbaar om het parkeergedrag van specifieke doelgroepen te sturen?
Dat leest u in Deel 5 'Overzicht van parkeermaatregelen' in het Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid.