Vlotte aanpak in Nazareth

Uit mobiliteitsbrief 95 - Gemeentelijk mobiliteitsplan

Van alle Oost-Vlaamse gemeenten is Nazareth het verst gevorderd in heel de evaluatieprocedure van het mobiliteitsplan. "Misschien wel omdat ze zich al heel de procedure laten bijstaan door een studiebureau", zegt mobiliteitsbegeleider Lien Vrijders.

MOB8470F05.jpg (foto: MOW)
Lien Vrijders, mobiliteitsbegeleider Oost-Vlaanderen:
"Nazareth was al bezig met de thema’s. Door ze in een plan te gieten raakt alles meer onderbouwd."

Al van bij het uitvoeren van de sneltoets werkt de gemeente samen met een studiebureau. Ook voor het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan doet Nazareth een beroep op de expertise van het studiebureau. Vrijders: "Zelf was Nazareth al bezig met de thema’s die ze nu verder willen uitwerken: parkeerbeleid, trage wegen en snelheidsbeleid. Ze wisten dus zelf goed waar ze heen wilden. Het bureau vertaalde hun ideeën in een procesmatige aanpak. Zo raakt alles beter onderbouwd. Blijkbaar verloopt de wisselwerking goed. De hele procedure schiet goed op."

Parkeerproblemen

Aan de nieuwe sporthal en in de stationsomgeving kende Nazareth parkeerproblemen en onderzocht er de parkeerdruk. "Voor het aan te passen mobiliteitsplan bekeken ze alles meteen in een ruimer kader. In een volgende stap worden dan maatregelen gekoppeld aan de bevindingen. Een verdere uitbreiding van de blauwe zone in het centrum is een optie. Langparkeerders kunnen verwezen worden naar enkele bestaande parkings verderop zoals de parking van het parochiecentrum of parking Hof ter Meren. Wanneer hier geen activiteiten plaatsvinden, is er een ruim parkeeraanbod. Dat is een denkpiste." De vooruitgang met het mobiliteitsplan levert trouwens nog een voordeel op. Nazareth is namelijk actief bezig een fietsbeleid uit te bouwen. Hiervoor kan de gemeente subsidies krijgen op het moment dat het mobiliteitsplan conform is.

Mobiliteitsplan Nazareth

  • Gemeentelijk mobiliteitsplan sinds: 2002
  • Goedgekeurde sneltoets sinds: 17 september 2007
  • Uitkomst sneltoets: spoor 2: verbreden en verdiepen
  • Fase: stap 5 – uitvoering onderzoek
  • Subsidiërnig: module 1 van het mobiliteitsconvenant
  • Thema’s: parkeerbeleid, trage wegen, snelheidsbeleid
  • Partners: Alle leden van de GBC
  • Uitvoerder: studiebureau samen met gemeente
  • Grootte: 3.521 ha - 10.947 inwoners