Max Mobiel vult de gaatjes

Uit mobiliteitsbrief 96 - Duurzaam woon-werkverkeer

MOB9630F01.jpgGentse bedrijvenzones die moeilijk bereikbaar zijn met bussen van De Lijn kunnen zich aansluiten bij de vzw Max Mobiel. Hun werknemers kunnen dan shuttlebussen of dienstfietsen van de vzw gebruiken tegen een klein prijsje.

De Gentse shuttlebussen van vzw Max Mobiel vervoeren zo’n 170 werknemers per dag. "Momenteel zijn ongeveer 40 bedrijven aangesloten. We voeren voortdurend promotie om nog meer geïnteresseerde bedrijven te werven, maar dat is niet zo eenvoudig. Het draagvlak voor duurzame mobiliteit is immers niet bij alle bedrijven even groot," zegt projectmanager Pieter Vercruyssen.

Sociale dimensie

MOB9630F02.jpgDe vzw Max Mobiel bestaat sinds 2007, de helft van de bestuursleden komt uit het Gentse stadsbestuur.

De bussen van Max Mobiel pendelen tussen de aangesloten bedrijven en de treinstations in het Gentse. "We bedienen enkel bedrijven die moeilijk bereikbaar zijn met bussen van De Lijn", verduidelijkt Vercruyssen. "We bieden dan ook een aanvulling op het geregeld vervoer, we zijn zeker geen concurrentie."
Elke rit kost 3 euro (+ btw), die wordt rechtstreeks gefactureerd aan de bedrijven. Sommige bedrijven rekenen dit bedrag (deels) door aan hun personeel, anderen nemen de kost zelf ten laste. De Vlaamse overheid subsidieert de kosten van het ‘Max Mobiel’-project voor de helft. "Ik moet er eerlijkheidshalve aan toevoegen dat het zonder die subsidie van de Vlaamse overheid erg moeilijk zou zijn om te overleven", geeft Vercruyssen toe. "Toch is dit project zeer zinvol. Het heeft ook een sociale dimensie: de shuttledienst kan de drempel voor werklozen verminderen om een job te vinden. Voor sommige mensen is vervoer naar het werk immers geen evidentie." 

Fietsen

MOB9630F03.jpg(Foto: Max Mobiel)
Pieter Vercruyssen, projectmanager vzw Max Mobiel:
"Er zijn nog altijd bedrijfs - leiders in het Gentse die de Max Mobiel niet kennen. Promotie voeren blijft dus heel belangrijk. "

Naast de shuttlebus biedt vzw Max Mobiel sinds vorig jaar ook dienstfietsen aan. Momenteel zijn er een 40-tal voor langere tijd verhuurd. "Als extra service hebben we ook een beveiligde stalling aan het station Gent-Sint-Pieters en een fietshersteldienst in ons Fietspunt. Een dienstfiets inclusief de service kost 195 euro per jaar." 

Vier tips voor wie een shuttledienst wil organiseren:

  • Onderzoek eerst of er behoefte is aan een pendeldienst. Dat hoeft niet noodzakelijk met een dure studie. Soms kan een klein proefproject zinvoller zijn.
  • Zorg voor financiële ondersteuning, bijvoorbeeld via het Pendelfonds. Anders wordt het te duur en zullen bedrijven en/of werknemers afgeschrikt worden.
  • Het project moet voldoende promotie krijgen van bij het begin. Blijf ook regelmatig promotie voeren en wees daarbij inventief.
  • De begeleiding van een dergelijk project vraagt veel energie. Voorzie dus voldoende administratieve capaciteit om de praktische zaken te regelen.

Meer info