Fietspunten

Uit mobiliteitsbrief 98 - Fiets

Mensen verleiden tot meer fietsgebruik en ketenmobiliteit promoten. Daartoe worden aan belangrijke mobiliteitsknooppunten fietspunten opgericht.

De eerste fietspunten ontstonden in 2007 aan enkele grote NMBS-stations. Die stations kampten met problemen in hun nogal groezelige fietsenstallingen: de oude rekken werden onvoldoende onderhouden, fietsen werden beschadigd, gestolen of achtergelaten. Nu staan gekwalificeerde medewerkers uit de sociale economie in voor het toezicht op en de netheid van de fietsenstallingen. De fietspunten bieden ook enkele comfortdiensten aan: ze verhuren fietsen en voeren herstellingen uit die nodig zijn om veilig en reglementair thuis te geraken, zoals een lekke band vervangen of een kapotte rem herstellen.

Veiliger

De eerste ervaringen leren dat de sociale controle stijgt. In het fietspunt van Antwerpen-Centraal levert dat het bijkomende voordeel dat de gang naar de metro veiliger wordt. Er worden ook minder fietsen gestolen. Hierdoor durven mensen ook duurdere fietsen stallen. Ze laten bovendien sneller herstellingen uitvoeren, wat maakt dat mensen zich op betere en veiligere fietsen naar het station begeven.

Wat brengt de toekomst? Nu al wisselen de fietspunten maandelijks kennis, bevindingen en ideeën uit. Kwestie van niet telkens opnieuw het warm water uit te vinden en tot een gelijkaardig aanbod te komen. Op termijn zullen de fietspunten een netwerk vormen: er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een mobiliteitskaart voor heel Vlaanderen. Daarmee kunnen reizigers hun fiets achterlaten in het ene fietspunt en na de verplaatsing in een ander fietspunt op een andere fiets springen.

Klaverblad

Fietspunten moeten minstens break-even draaien. De zogenaamde klaverbladfinanciering, waarbij verschillende overheden en klanten voor de service betalen, moet volledig kloppen. De Vlaamse overheid betaalt een deel van de loon- en begeleidingskost voor de mensen uit kansengroepen die werken in het fietspunt. De federale overheid biedt ondersteuning onder de vorm van een tewerkstellingsmaatregel (SINE). De klanten betalen voor de fietsverhuur en de herstellingskosten.
De NMBS vergoedt de fietspunten voor het beheer en het onderhoud van de fietsenstallingen.

Ook voor gemeenten

Het is de bedoeling om niet alleen aan stations fietspunten uit te bouwen. Behalve de NMBS kan er ook een samenwerkingsverband met andere partners worden opgezet. Bedrijven zouden daarvoor een dossier bij het Pendelfonds kunnen indienen. Ook een lokaal bestuur kan een fietspunt oprichten om mobiliteitsproblemen lokaal op te lossen. Gemeenten kunnen op deze manier hun fietsbeleid verder uitbouwen. Vosec vzw (het overlegplatform voor de sociale economie) heeft hiervoor een draaiboek geschreven. Het eerste deel ‘Fietspunt. Van project naar concept’ legt uit hoe lokale besturen een fietspunt kunnen aanvragen en opstarten.

Nieuwe fietspunten

MOB9870F01.JPGIn mei 2008 kwamen er opnieuw vijf fietspunten bij: aan de stations van Aarschot, Halle, Londerzeel, Hasselt en Vilvoorde. Dat brengt het totaal voorlopig op dertien. Voor ongeveer tien nieuwe vestigingen zijn de voorbereidingen bezig. Sint-Truiden zal hoogstwaarschijnlijk het volgende fietspunt zijn dat de deuren opent.

(Foto: VOSEC)
Het fietspunt in Brugge draagt met trots zijn logo; een garantie voor toezicht, verhuur van fietsen en herstellingen die nodig zijn om veilig en reglementair thuis te geraken.

Meer info