Merksplas - "Natuurlijk rijden er meer fietsers"

Uit mobiliteitsbrief 98 - Fiets

Merksplas gaf in haar mobiliteitsplan volop prioriteit aan de fiets. Ze gebruikte daarvoor de modules 10 en 13 van het mobiliteitsconvenant. (*)

MOB9820F01.jpg(Foto: Jerry De Brie)
Burgemeester Frank Wilrycx:
"Binnen de bebouwde kom kwamen er nieuwe aanliggende fietspaden."

Voor de vele schoolgaande kinderen pakte Merksplas haar dorpskern aan. Daarbij zorgde de gemeente voor een goede fietsbereikbaarheid van de drie scholen. De ingrepen werpen hun vruchten af. "Wees maar zeker dat er meer gefietst wordt naar de scholen en de winkels!", zegt burgemeester Frank Wilrycx. "Binnen de bebouwde kom kwamen er nieuwe aanliggende fietspaden. We streefden naar een eenduidig straatbeeld. Een herkenbare inrichting zorgt namelijk voor een vertrouwd en veilig gevoel. Goede zichtbaarheid is daarbij belangrijk. Als bijkomende maatregel kozen we daarom voor accentverlichting aan oversteekplaatsen."

Gezond boerenverstand

MOB9820F03.jpg(Foto: Jerry De Brie)
Automobilisten zien het verhoogde fietspad beter liggen en rijden voorzichtiger de hoofdstraat op.

Intuïtief vertrok men vanuit het STOP-principe; eerst voorrang geven aan Stappers en Trappers, dan aan Openbaar vervoer en ten slotte aan Personenvervoer, de auto’s dus. In Merksplas ging men uit van wat hen logisch leek. Dat het aansluit bij een verkeerskundig principe sterkt hen in de overtuiging dat ze de juiste keuzes maakten.

Twee voorbeelden:

  • Eerst investeren in fietsbeleid en daarna in openbaar vervoer. Het is niet de bedoeling om fietsers in bussen te lokken, maar hen indien nodig een alternatief te bieden. Er zijn voldoende bushaltes mét fietsenstallingen. Op de belbus wordt ook meer ingezet dan gepland. Maar voor een derdebetalerssysteem van De Lijn koos de gemeente niet. "Als wij voor goede accommodatie zorgen, dan kan de gebruiker het ticketje betalen, vonden we."
  • Het fietspad ligt steeds op hetzelfde niveau. Het ligt iets hoger dan de zijstraat die erop uitkomt. Alvorens ze de hoofdbaan oprijden, passen automobilisten daardoor extra op voor fietsers.

Takje per takje

Ook buiten de bebouwde kom gaat er veel aandacht naar de fietsers. Merksplas kent een stervormig net van vijf invalswegen. "We werken takje per takje af. Op drie gewestwegen, met name naar Turnhout, Hoogstraten en Rijkevorsel zijn de vrijliggende fietspaden al afgewerkt." Merksplas werkt met die buurgemeenten samen. "Fietsers kunnen pas veilig van gemeente naar gemeente fietsen wanneer we grensoverschrijdend werken. Met Rijkevorsel kwam de timing niet meteen perfect uit. Zij waren al bezig met de verbinding naar Oostmalle. Maar zij werken nu aan de verlenging van het fietspad vanuit onze gemeente. Met Turnhout gaan we ook het doorgaand verkeer aanpakken tussen de E34 en E19."

Snelheid en verkeersintensiteit opvolgen

MOB9820F02.jpg(Foto: Jerry De Brie)

Bij het binnenrijden van de bebouwde kom staat er een bord dat oplicht om chauffeurs eraan te herinneren dat ze nog maar 50 km/uur mogen rijden. Die installatie telt ook het aantal voertuigen en registreert hun snelheid. Wanneer de cijfers pieken, volgt een gerichte politieactie.

Lees meer

  • Merksplas doet al sinds 2001 bijzondere inspanningen voor de fietsers. Zie: Mobiliteitsbrief 39, 56 en 67: Mobiliteitsbrief (zoek trefwoord Merksplas).

 

 

(*) Modules 10 (2002), modules 13 (2002-2003-2007-2007)