Rillaar kiest voor totaal nieuw concept in schoolbuurt - Radicale breuk met chaos

Uit mobiliteitsbrief 99 - Schoolbuurten

Ouders die hun kinderen met de auto gaan oppikken aan basisschool De Pumpel in Rillaar zullen binnenkort meer discipline moeten tonen. Het chaotische zoekverkeer aan de schoolpoort wordt immers onmogelijk gemaakt.

De Gemeentelijke Basisschool ‘De Pumpel’ ligt op een kruispunt met zeer dichte bebouwing. De infrastructuur is niet afgestemd op zachte weggebruikers. Bovendien is het plein voor de school nu een kluwen van fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. Maar daar komt binnenkort verandering in dankzij een grondige herinrichting van de schoolomgeving. Het geheel moet eind 2010 klaar zijn.

Georganiseerd verzamelplein

Op dit moment is het plein voor de school een onoverzichtelijke parkeerplaats, waar voetgangers, fietsers en autoverkeer door elkaar lopen. Het nieuwe ontwerp maakt van het plein een goed georganiseerde verzamelplaats, opgesplitst per vervoersmodus. Er komen aparte verzamelplaatsen voor fietsers/voetgangers, busgebruikers en autogebruikers op een verhoogd plateau. Die verzamelplaatsen worden duidelijk afgebakend door verschillende legverbanden, kleuren en bakens met logo’s van het vervoermiddel. Dankzij het verhoogde plateau wordt het autoverkeer automatisch afgeremd. Fietsers en voetgangers mogen als eerste het schoolplein verlaten om zo weinig mogelijk in contact te komen met het autoverkeer.

Voor

Foto van voorkant van schoolgebouw met daarvoor een groot terrein waarop wagens kriskras geparkeerd staan. Ook op de weg ervoor staat een hele rij wagens geparkeerd.(Foto: Dominic Verhulst)
Het plein voor de school is nu ook al een parkeer- en oppikplaats, maar omdat er weinig structuur is, verloopt alles er chaotisch.

Na

Schets van de toekomstige situatie: drie duidelijke (cirkelvormige) zones. Een voor fietsers en voetgangers, een voor busgebruikers, een voor kinderen die op hun ouders wachten.(Plan: Soresma A+D Engels)
Het nieuwe plein splitst de wachtende kinderen op per vervoersmodus. De kinderen kunnen daardoor systematischer opgehaald worden.

  1. De groep van fietsers en voetgangers krijgt de ruimte het dichtst bij de steenweg.
  2. Voor de busgebruikers komt er een wachtperron op gelijk niveau met het voetpad. Een haltehaven zorgt ervoor dat de schoolbus het gemotoriseerde verkeer niet stremt.
  3. Kinderen die op hun ouders wachten, hebben dankzij het plateau een goed overzicht over het aankomend verkeer. Om het parkeer-zoekverkeer uit te schakelen komt er een oppikstrook volgens een sluissysteem. (zie hieronder ‘Discipline in de auto-oppikzone').

Discipline in de auto-oppikzone

Op het einde van de schooldag worden de autokinderen verzameld en door een leerkracht naar het auto-platform geleid. Een sluissysteem moet ervoor zorgen dat de kinderen vlot en veilig opgepikt worden.

MOB9920F03.jpg
De eerste auto die aankomt, stelt zich op de eerste plaats van de strook op.

MOB9920F04.jpg
De volgende auto’s sluiten gewoon aan.

MOB9920F05.jpg
Enkel de eerste vijf auto’s op de oppikstrook zijn toegankelijk voor de kinderen. Wanneer het kind is opgepikt, verlaat de auto de rij.

MOB9920F06.jpg
De andere auto’s schuiven gewoon aan zodat de vrijgekomen plaats wordt opgevuld.

MOB9920F07.jpg
Invoegen op de vrijgekomen plaats is onmogelijk, achteraan aanschuiven is de enige optie.

Over het concept

MOB9920F08.jpgDe ontwerpster

Carolien Haijen, projectleider Mobiliteit Soresma A+D Engels:
"In het nieuwe concept was het absoluut belangrijk dat voetgangers, fietsers en openbaarvervoergebruikers op de eerste plaats kwamen. Ook het parkeer-zoekverkeer moest absoluut verminderen om de veiligheid te verhogen. De inspiratie voor de oppikstrook met sluissysteem deed ik op in Avalon in Australië, waar een gelijkaardig concept werd toegepast aan een lagere school. Het grote voordeel is dat de automobilist die het systeem te slim af denkt te zijn, bestraft wordt. Wanneer hij de wachtrij voorbijrijdt en merkt dat invoegen niet mogelijk is, is hij verplicht een blokje om te rijden, waardoor hij achteraan in de rij belandt."

MOB9920F09.jpg

Het stadsbestuur

Frans Deboes, schepen Mobiliteit Aarschot:
"Uiteraard zijn we blij dat er eindelijk een oplossing is voor deze problematische schoolomgeving. We zagen wel een beetje op tegen de procedure voor de subsidieaanvraag, maar dat bleek onterecht. Dankzij een goede samenwerking met de partners verliep alles vlot. Ik realiseer me ook dat het niet gemakkelijk zal zijn om ouders en kinderen gedisciplineerd te laten wachten aan de schoolpoort. Communicatie zal daar een belangrijke rol in spelen. We zullen daar dan ook genoeg tijd en middelen voor uittrekken."

MOB9920F10.jpg

De schooldirectie

Gert Van den Broeck, directeur basisschool ‘De Pumpel’:
"Al enkele jaren zijn we op zoek naar een manier om onze schoolomgeving veiliger in te richten. Drie jaar geleden hebben we de gronden van de parochie in erfpacht genomen. Daardoor kwam er ruimte voor structurele maatregelen om de verkeersstromen te scheiden. We zullen uitgebreid communicatie voeren over het nieuwe concept. Er komt een infoavond, een brief voor de ouders en ook de buren worden ingelicht. In de weken voorafgaand aan de invoering van het nieuwe systeem wordt er in de verkeerslessen aandacht aan besteed. De kinderen gaan dan ter plaatse oefenen."

MOB9920F11.jpgDe mobiliteitsbegeleider

Veerle Smet, mobiliteitsbegeleider BMV Vlaams-Brabant:
"Het mobiliteitsprobleem aan deze schoolomgeving leek een onoplosbare situatie, maar dankzij de nieuwe ontwerper geraakten we toch uit de impasse. Eindelijk wordt de inrichting en de organisatie van de schoolomgeving constructief en ingrijpend veranderd. De gedurfde en originele aanpak kan misschien ook andere gemeenten inspireren. Voor de aanpassingen op het openbaar domein werd een module 10 van het mobiliteitsconvenant gebruikt."