De volgende stappen

2023-12-19_MOW_Mobiliteitsbrief_Januari_Beelden website5.jpg

De voorbereidende studie van het project 'Emissievrije stedelijke distributie' is klaar, maar er is nog werk voor de boeg. In november vorig jaar klonk het startschot van een uitgebreid stakeholdertraject. Begin dit jaar starten verschillende pilootprojecten in Vlaamse steden.

Stakeholdertraject

Op 8 november 2023 ondertekende Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters samen met meerdere Vlaamse administraties, sectororganisaties en andere stakeholders de intentieverklaring. Daarmee engageerden ze zich tot het opstellen van de kaderovereenkomst voor emissievrije stadslogistiek. Het betekende de start van een intensief traject met veel overlegmomenten. Het overleg gebeurt in verschillende groepen: een stuurgroep, een task force, vier specifieke werkgroepen en een stakeholdergroep. Op die manier moeten ze snel tot een gedragen overeenkomst komen. Als alles goed gaat, is de kaderovereenkomst nog dit voorjaar helemaal klaar en goedgekeurd.

Pilootprojecten

Begin 2024 gaan de pilootprojecten van start. Verschillende steden krijgen twaalf maanden lang de kans om hun originele ideeën om te zetten naar de praktijk. De Vlaamse overheid ondersteunt de projecten en volgt ze op. Aan het eind volgt een evaluatie. Welke steden zullen deelnemen, wordt nog in overleg met die steden besproken.

Heb je als stad of gemeente interesse om een ZES in te voeren?
Stuur dan zeker een mail naar mobielvlaanderen.be/stedelijkelogistiek/.
Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen?
Lees er dan alles over op vlaanderen.be/zes.