Zoeken

Verfijn uw zoekopdracht

Zoeken

Inhoud

 • Licht en wegwijzers zijn essentieel
  Nummers | Fietswegen

  Omdat fietswegen niet vlakbij een rijweg liggen, maar in een eigen bedding, kunnen de fietsers niet meegenieten van de wegverlichting en van bestaande bewegwijzering. Bij het inrichten van een fietsweg moet er dus nagedacht worden over specifieke bewegwijzering en aangepaste verlichting.

 • Bewegwijzeringsplan Bornem: een puzzel voor de toekomst
  Nummers | Bewegwijzering

  Een bewegwijzeringsplan stel je niet van vandaag op morgen op. De invoering ervan neemt ook tijd in beslag. Nadien moet de puzzel blijven kloppen.

 • Slimmere gps met verkeersbordendatabank
  Nummers | Sluipverkeer

  Interview met Peter Van der Perre, ITS Belgium. De opmars van gps-systemen veroorzaakt meer sluipverkeer. Kunnen de gps-toestellen slimmer gemaakt worden om dat te vermijden? En zo ja, met welke gegevens moeten die systemen gevoed worden?

 • Bedrijventerrein in Drongen bekent kleur
  Nummers | Bewegwijzering

  In Drongen werd de signalisatie op het bedrijventerrein grondig vernieuwd. De aanpassing kaderde in een pilootproject om verouderde economische locaties op te waarderen. Sinds de aanpassing is de weg zoeken er een koud kunstje.

 • Denk aan De Lijn
  Nummers | Bewegwijzering

  Over het belang om in geval van circulatieplannen en omleidingen op voorhand en in overleg met De Lijn een adequate oplossing uit te werken.

 • Mol - Randparkings maken deel uit van globale aanpak
  Nummers | Duurzaam parkeren

  Eind jaren '90 was er in het centrum van Mol een relatief groot parkeeraanbod. Zonder parkeersignalisatie durfde de extra verkeerscirculatie wel eens tot chaos te leiden. Daarom kwamen er enkele volwaardige randparkings en een parkeerlus.

 • Regio Ieper: circulatieplan zwaar vervoer ontlast woonkernen
  Nummers | Intergemeentelijke samenwerking

  De ruime regio rond Ieper kampt met overlast door zwaar vervoer. "Een oplossing ligt niet voor de hand, maar met een goede samenwerking tussen de gemeenten zou het ons moeten lukken," zegt Evert de Pauw van de Provincie West-Vlaanderen.