Zoeken

Verfijn uw zoekopdracht

Zoeken

Inhoud

 • Bewegwijzeringsplan Bornem: een puzzel voor de toekomst
  Nummers | Bewegwijzering

  Een bewegwijzeringsplan stel je niet van vandaag op morgen op. De invoering ervan neemt ook tijd in beslag. Nadien moet de puzzel blijven kloppen.

 • Hasselt en Genk werken samen aan multimodaliteit
  Nummers | Gemeentelijk mobiliteitsplan

  De stadskernen van Hasselt en Genk liggen 15 km uit elkaar. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vormen ze een "regionaalstedelijk gebied". De komende jaren willen beide steden hun ruimtelijke afstemming verzilveren in een nieuw gezamenlijk mobiliteitsplan.

 • Merksplas - "Natuurlijk rijden er meer fietsers"
  Nummers | Fiets

  Merksplas gaf in haar mobiliteitsplan volop prioriteit aan de fiets. Ze gebruikte daarvoor de modules 10 en 13 van het mobiliteitsconvenant.

 • Regio Ieper: circulatieplan zwaar vervoer ontlast woonkernen
  Nummers | Intergemeentelijke samenwerking

  De ruime regio rond Ieper kampt met overlast door zwaar vervoer. "Een oplossing ligt niet voor de hand, maar met een goede samenwerking tussen de gemeenten zou het ons moeten lukken," zegt Evert de Pauw van de Provincie West-Vlaanderen.

 • Koksijde werkt samen met buurgemeenten aan schoolroutekaarten
  Nummers | Intergemeentelijke samenwerking

  Kinderen die fietsen naar scholen in de buurgemeenten hebben baat bij een grensoverschrijdende schoolroutekaart. Dat ondervond Siska Stockelynck, hoofd Technische Dienst in Koksijde.

 • "Meer flexibiliteit en uitwisseling van ervaringen" (Verslag rondetafels Mobiliteitsconvenants)
  Nummers | Ervaringen met het mobiliteitsconvenant

  De Mobiliteitsbrief biedt lokale overheden informatie over hoe een lokaal duurzaam mobiliteitsbeleid uitgewerkt kan worden i.s.m. andere partners en overheden. Website: www.mobielvlaanderen.be/overheden/. Abonnement Mobiliteitsbrief. Adreswijziging doorgeven? Stuur of fax het voorblad terug of neem contact op met Sandra De Bel, Kluwer, Motstraat 30, 2800 Mechelen, e-mail redactie. Redactieadres: Sandra De Bel, Kluwer, Motstraat 30, 2800 Mechelen, e-mail redactie. Redactieraad: Dominique Ameele (MOW), Filip Boelaert (kabinet minister Crevits), Erwin Debruyne (VVSG), Anneleen De Smedt (AWV), Frans Helon (MOW), Willy Miermans (Hogeschool voor Verkeerskunde), Kurt Marquet (VSV), Marc Nuytemans (De Lijn), Dirk Verhoeven (MOW). Verantwoordelijke uitgever: ir. Fernand Desmyter, departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel. Concept en realisatie: Kluwer. - © 2011 Vlaamse overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

 • Sluipverkeer - Ongewenst verkeer op landelijke wegen geeft overlast
  Nummers | Sluipverkeer op landelijke wegen

  Van landelijke wegen verwacht men dat het rustige wegen zijn met weinig verkeer. Maar de laatste jaren is de positie en functie van heel wat landelijke wegen een stuk onduidelijker geworden. Dat komt onder meer omdat ze als sluipweg dienen voor doorgaand verkeer.