Zoeken

Verfijn uw zoekopdracht

Zoeken

Inhoud

 • Vernieuwde doortocht Perk
  Nummers | Realisaties

  In de eerste helft van 2003 werd de herinrichting van de doortocht in Perk (Steenokkerzeel) afgerond. Het resultaat is een verbeterde leefbaarheid en verhoogde verkeersveiligheid.

 • "Zebrapad in zone 30 in principe niet nodig" - interview met Eva Van den Bossche
  Nummers | Zebrapaden en zones 30

  De problematiek rond zebrapaden in een zone 30 werd vorig jaar besproken op de Adviesgroep Verkeersveiligheid Vlaamse Gewestwegen (AVVG). Naar aanleiding daarvan werd ook de dienstorder van AWV aangepast. Eva Van den Bossche, voorzitster van de AVVG en afdelingshoofd "Expertise Verkeer en Telematica", licht toe.

 • "Zebrapaden zijn vaak nuttig" - interview met Tom D'Hollander
  Nummers | Zebrapaden en zones 30

  "In principe is een zebrapad in een zone 30 niet noodzakelijk, maar men kan zich afvragen of de voordelen wel opwegen tegen de nadelen. Er zijn toch een aantal overwegingen die ervoor pleiten om zebrapaden in zones 30 te behouden." Dat zegt Tom D'Hollander, voorzitter van de voetgangersbeweging.

 • Auditors aan het woord over zebrapaden en zones 30
  Nummers | Zebrapaden en zones 30

  Uit gesprekken met de verschillende partners blijkt dat er geen eenduidige richtlijn is voor zebrapaden in zones 30. In de praktijk komen dergelijke dossiers vaak aan bod in een Provinciale Audit Commissies (PAC) waar de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen worden. We laten de drie projectauditors kort aan het woord, zij geven advies in dergelijke dossiers die op de PAC voorkomen.

 • "Zorg dat er draagvlak is voor de beslissing. Alleen dan is het de juiste." - Interview met Helmut Paris
  Nummers | Zebrapaden en zones 30

  "Elke plaats in een zone 30 waar een lokale overheid een zebrapad wil aanleggen of weghalen vraagt een aanpak op maat. De beleidsmakers kunnen best ook polsen bij hun burgers wat zij als beste oplossing zien." Dat zegt Helmut Paris, verkeerspsycholoog bij MOW.

 • "Liever zone 30 dan schoolomgeving" (interview Marc Broeckaert, BIVV)
  Nummers | Veilig naar school

  Sinds 1 september 2005 moet elke schoolomgeving als dusdanig worden afgebakend. Aan scholen gelegen op wegen met een hogere snelheidslimiet wordt de snelheid daardoor plaatselijk ingeperkt tot 30 km/u. "De ideale situatie blijft echter om scholen zo veel mogelijk in een 'echte' zone 30 onder te brengen voor een optimale veiligheid", waarschuwt Marc Broeckaert van het BIVV.