Afwegingskader 30 of 50
Mobiliteitsbrief 225 - januari 2022

De Mobiliteitsbrief biedt lokale overheden informatie over hoe een lokaal duurzaam mobiliteitsbeleid uitgewerkt kan worden in samenwerking met andere partners en overheden. Alle Vlaamse burgemeesters, schepenen voor mobiliteit en alle geïnteresseerde mobiliteitsprofessionals krijgen een exemplaar.

Artikels

Voor meer info over privacy verwijzen wij naar de privacy policy van de Vlaamse overheid