Fiets krijgt de voorkeur van de Antwerpenaars

Uit mobiliteitsbrief 241 - Onderzoek Verplaatsingsgedrag
Fietsen in Stad Antwerpen
© Stad Antwerpen. Fiets krijgt de voorkeur van de Antwerpenaars.

 

Met het Trendrapport Mobiliteit volgt Stad Antwerpen de mobiliteit in de stad van nabij op. Marijke De Roeck, directeur communicatie en participatie, legt uit hoe het in zijn werk gaat.

Wat is het Trendrapport Mobiliteit van stad Antwerpen?

“Het Trendrapport Mobiliteit peilt naar de cijfers achter het mobiliteitsbeleid van de stad Antwerpen. In het rapport verzamelen we gegevens over hoe inwoners, bezoekers en pendelaars zich in Antwerpen verplaatsen. Zo krijgen we tweejaarlijks een gedetailleerd beeld van de mobiliteitstrends en -evoluties waarmee we ons beleid verder gericht vormgeven en bijsturen. We hechten ons niet zozeer aan de absolute cijfers, maar focussen vooral op opvallende stijgingen en dalingen.”

We kunnen altijd rekenen op meer dan duizend deelnemers."


Hoe komt het tot stand?

“Het trendrapport bundelt cijfers van verschillende bronnen. We nemen er gegevens van mobiliteitsinstanties als de NMBS en De Lijn in op, maar we voeren ook zelf onderzoeken uit. Zo bevragen we met de Antwerpse monitor wekelijks 500 willekeurige Antwerpenaren over allerhande thema’s en mobiliteit is daar een van. Ook halen we informatie uit aparte mobiliteitsenquêtes voor bewoners, mensen die werken in Antwerpen en bezoekers uit Vlaanderen. Alleen de bezoekers bevragen we online, voor alle andere kunnen de bevraagden zowel de online als op papiere de vragenlijst invullen. Voor al onze onderzoeken kunnen we altijd rekenen op meer dan duizend deelnemers.”

Wat waren de opvallendste resultaten uit het laatste trendrapport?

“We zien dat we evolueren naar meer duurzame verplaatsingen. In 2021 moest de fiets in woonwerkverkeer nog het onderspit voor de wagen delven, maar sinds vorig jaar staat de tweewieler op kop. 43% van de Antwerpenaren springt op de fiets om naar het werk te gaan. Nog 36% kiest voor de auto, terwijl dat in 2010 nog 51% was. Vooral de populariteit van de elektrische fiets zit daar voor iets tussen. In 2017 had nog maar 1 op 10 Antwerpse gezinnen zo’n fiets, ondertussen al 3 op 10."

“Bovendien is sinds 2020 het aantal deelvoertuigen met 41% gegroeid. In de stad rijden tienduizend deelvoertuigen rond. Dat is mede te danken aan het succes van de Velo-deelfietsen. Binnen de Ring heeft al een derde van de gezinnen geen auto. 29% van de inwoners neemt er de auto. Buiten de Ring is dat nog 41%, maar ook in de Antwerpse buitendistricten zien we toch dat meer inwoners zich op een duurzame manier verplaatsen. De uitbreiding van zone 30 in Antwerpen is spectaculair. 97% woont nu in zo’n zone tegenover slecht 8% in 2012. Ook telewerk speelt een opvallende rol in het autominderen. We promoten werken op afstand al sinds 2016, maar door de coronacrisis is het aantal thuiswerkers verdubbeld.”

We moeten ons nu afvragen of onze fietspaden voldoende breed en veilig zijn.’’

Wat betekenen die resultaten voor jullie beleid?

“We kunnen niet om de populariteit van de fiets heen. Het is een belangrijke motor voor de veranderende mobiliteit in Antwerpen. Niet alleen nemen meer mensen de fiets, ook de grote diversiteit in fietsen valt op. We hebben al 578 kilometer aan fietspaden en 20,7 kilometer aan fietsstraten. Dat is positief, maar we moeten ons nu afvragen of dat genoeg is en of onze fietswegen voldoende breed en veilig zijn voor al die elektrische fietsen, bakfietsen en speedpedelecs. Zowel de stad als de Vlaamse overheid blijven volop investeren in de verdere uitbouw van onze fietsinfrastructuur."