Zoeken

Verfijn uw zoekopdracht

Zoeken

Inhoud

 • Toegankelijke ruimte? Denk aan DOD
  Nummers | Toegankelijk openbaar domein

  Toegankelijkheid is een complex gegeven. Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Enter bundelde de belangrijkste basiseisen rond toegankelijkheid in het "DOD-principe".

 • Sint-Truiden: elk nieuw ontwerp krijgt toets toegankelijkheid
  Nummers | Toegankelijkheid

  Sint-Truiden is bezig met een gefaseerde heraanleg van het centrum. Toegankelijkheid wordt daarin steeds meegenomen. "We willen de Mindervalidenraad nog meer betrekken", zegt schepen Bert Stippelmans.

 • "Integreren waar het kan, differentieren waar het moet"
  Nummers | Toegankelijkheid

  "Universal Design" beklemtoont een inclusieve en integrale benadering bij het ontwerpen van de openbare ruimte. "Van bij het begin moet de vraag voorop staan: hoe kan de publieke ruimte zowel esthetisch als functioneel zijn voor een zo groot mogelijke groep gebruikers?", zegt Marcel Wijnker van Inter, het expertisecentrum Toegankelijkheid en Universal Design.

 • Overpelt: "Voortdurend overleg met Toegankelijkheidsbureau"
  Nummers | Toegankelijk openbaar domein

  Overpelt besteedt veel aandacht aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen en handelszaken. Ook bij de herinrichting van straten en pleinen wordt systematisch rekening gehouden met minder mobiele weggebruikers. "We zijn een echte zorggemeente en investeren fors in toegankelijkheid, zegt Marleen Kuppens, schepen van o.a. Gehandicapten en Ouderenzorg Overpelt.

 • Sint-Niklaas: "Goed plannen, minder kosten"
  Nummers | Toegankelijk openbaar domein

  Tussen 2003 en 2005 kreeg het centrum van Sint-Niklaas een grondige facelift. "Als je al in de ontwerpfase rekening houdt met de toegankelijkheid, is de meerkost miniem", zegt Christel Geerts.

 • Vraag je subsidies aan voor toegankelijke haltes: 1,8 miljoen euro beschikbaar voor 2021
  Nummers | Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen

 • Toegankelijk openbaar domein: basisaanbevelingen en -afmetingen
  Nummers | Toegankelijk openbaar domein

  Straten en pleinen toegankelijk maken is een nobel doel. Om dat goed te realiseren, moet er rekening gehouden worden met veel verschillende aandachtspunten. We zetten de belangrijkste voor u nog eens op een rij.

 • Toegankelijkheidsadvies op maat: adresgegevens adviesbureaus Toegankelijkheid
  Nummers | Toegankelijk openbaar domein

  De toegankelijkheid van het publiek domein verbeteren vraagt een professionele en een geïntegreerde aanpak. De adviesbureaus toegankelijkheid zijn uw partner om u daarbij te begeleiden.

 • Verlichtingsarmaturen kiezen en inplanten: 10 tips
  Nummers | Verlichting

 • Brochure: Kleinschalige verhardingen in publieke ruimten
  Nummers | Onderhoud

 • "Zebrapad in zone 30 in principe niet nodig" - interview met Eva Van den Bossche
  Nummers | Zebrapaden en zones 30

  De problematiek rond zebrapaden in een zone 30 werd vorig jaar besproken op de Adviesgroep Verkeersveiligheid Vlaamse Gewestwegen (AVVG). Naar aanleiding daarvan werd ook de dienstorder van AWV aangepast. Eva Van den Bossche, voorzitster van de AVVG en afdelingshoofd "Expertise Verkeer en Telematica", licht toe.

 • "Zebrapaden zijn vaak nuttig" - interview met Tom D'Hollander
  Nummers | Zebrapaden en zones 30

  "In principe is een zebrapad in een zone 30 niet noodzakelijk, maar men kan zich afvragen of de voordelen wel opwegen tegen de nadelen. Er zijn toch een aantal overwegingen die ervoor pleiten om zebrapaden in zones 30 te behouden." Dat zegt Tom D'Hollander, voorzitter van de voetgangersbeweging.

 • Auditors aan het woord over zebrapaden en zones 30
  Nummers | Zebrapaden en zones 30

  Uit gesprekken met de verschillende partners blijkt dat er geen eenduidige richtlijn is voor zebrapaden in zones 30. In de praktijk komen dergelijke dossiers vaak aan bod in een Provinciale Audit Commissies (PAC) waar de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen worden. We laten de drie projectauditors kort aan het woord, zij geven advies in dergelijke dossiers die op de PAC voorkomen.

 • Aalst: ouderen als norm voor openbaar domein
  Nummers | Toegankelijkheid

  Een goed leesbaar en toegankelijk openbaar domein bleek al snel een belangrijke voorwaarde om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Dat ondervond Aalst tijdens het proefproject "Ageing in Place".

 • "Gebruik artificiele geleiding enkel waar ze noodzakelijk is"
  Nummers | Toegankelijkheid

  Blinden en slechtzienden hebben nood aan geleiding om hun weg te vinden. "Toch is het niet nodig en vaak zelfs niet wenselijk om overal ribbelstroken of andere artificiële geleiding aan te brengen", zegt Karin Vaesen van de Expertisecel toegankelijkheid bij Blindenzorg Licht en Liefde vzw. "Een doordachte inrichting van het openbaar domein van in de conceptfase is meestal goedkoper en efficiënter."