Zoeken

Verfijn uw zoekopdracht

Zoeken

Inhoud

 • Integrale visie voor de schoolomgeving van Sint-Lutgardis
  Nummers | Werkboek Schoolomgeving

  De Sint-Lutgardisschool is een lagere school met 320 leerlingen. Veel kinderen worden met de auto gebracht en afgehaald. De schoolpoort komt uit op een woonstraat met een kerk en een parochiecentrum. Hoe werd deze schoolomgeving aangepakt?

 • "Zebrapad in zone 30 in principe niet nodig" - interview met Eva Van den Bossche
  Nummers | Zebrapaden en zones 30

  De problematiek rond zebrapaden in een zone 30 werd vorig jaar besproken op de Adviesgroep Verkeersveiligheid Vlaamse Gewestwegen (AVVG). Naar aanleiding daarvan werd ook de dienstorder van AWV aangepast. Eva Van den Bossche, voorzitster van de AVVG en afdelingshoofd "Expertise Verkeer en Telematica", licht toe.

 • "Zebrapaden zijn vaak nuttig" - interview met Tom D'Hollander
  Nummers | Zebrapaden en zones 30

  "In principe is een zebrapad in een zone 30 niet noodzakelijk, maar men kan zich afvragen of de voordelen wel opwegen tegen de nadelen. Er zijn toch een aantal overwegingen die ervoor pleiten om zebrapaden in zones 30 te behouden." Dat zegt Tom D'Hollander, voorzitter van de voetgangersbeweging.

 • Auditors aan het woord over zebrapaden en zones 30
  Nummers | Zebrapaden en zones 30

  Uit gesprekken met de verschillende partners blijkt dat er geen eenduidige richtlijn is voor zebrapaden in zones 30. In de praktijk komen dergelijke dossiers vaak aan bod in een Provinciale Audit Commissies (PAC) waar de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen worden. We laten de drie projectauditors kort aan het woord, zij geven advies in dergelijke dossiers die op de PAC voorkomen.

 • "Zorg dat er draagvlak is voor de beslissing. Alleen dan is het de juiste." - Interview met Helmut Paris
  Nummers | Zebrapaden en zones 30

  "Elke plaats in een zone 30 waar een lokale overheid een zebrapad wil aanleggen of weghalen vraagt een aanpak op maat. De beleidsmakers kunnen best ook polsen bij hun burgers wat zij als beste oplossing zien." Dat zegt Helmut Paris, verkeerspsycholoog bij MOW.

 • "Liever zone 30 dan schoolomgeving" (interview Marc Broeckaert, BIVV)
  Nummers | Veilig naar school

  Sinds 1 september 2005 moet elke schoolomgeving als dusdanig worden afgebakend. Aan scholen gelegen op wegen met een hogere snelheidslimiet wordt de snelheid daardoor plaatselijk ingeperkt tot 30 km/u. "De ideale situatie blijft echter om scholen zo veel mogelijk in een 'echte' zone 30 onder te brengen voor een optimale veiligheid", waarschuwt Marc Broeckaert van het BIVV.

 • Hoe een fiets- of voetpool opstarten?
  Nummers | Veilig naar school

  Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen zorgen voor minder autoverkeer en dus een veiligere schoolomgeving. Veel scholen organiseren daarom een voet- en fietspooling, waarbij kinderen in groep en onder begeleiding naar school fietsen of stappen. Maar hoe begin je nu aan zo'n voet- of fietspooling?

 • Kessel-Lo: Wandelslang overwint steile helling
  Nummers | Veilig naar school

  Drie jaar geleden startte de Vrije Basisschool in Boven-Lo met een voetpool. De kinderen doopten de voetpool zelf om tot de "Wandelslang". Initiatiefneemster Vicky Dierckx, moeder van twee kinderen in de basisschool en projectmedewerker van Mobiel 21, licht toe.

 • Nieuwerkerken: auto
  Nummers | Veilig naar school

  De omgeving van de basisschool De Linde in Nieuwerkerken (Aalst) werd onlangs grondig heringericht. Eén van de opvallendste wijzigingen is wellicht de keuze om de parkeerplaatsen vlak voor de schoolpoort op te offeren in ruil voor een aangenaam verkeersvrij pleintje.

 • Moving Forward: Digitale schoolbereikbaarheidskaarten
  Nummers | Veilig naar school

  Met Moving Forward kunnen scholen op een snelle en efficiënte manier de veiligste en meest duurzame route digitaal in kaart brengen. Met een smartphone kunnen leerlingen zelf de verkeersknelpunten fotograferen die als input dienen voor de kaart.