Kortessem: luisteren naar burgers

Uit mobiliteitsbrief 101 - Burgerparticipatie

De Limburgse plattelandsgemeente Kortessem koos voor inspraak en overleg bij de aanpassing van de dorpskern.

"Ondertussen zijn nagenoeg alle bouwprojecten gerealiseerd" zegt Pieter Jamaer, mobiliteitsambtenaar in Kortessem.

De gemeente nam vorig jaar een studiebureau onder de arm en bracht schooldirectie, oudercomité, de verenigde handelaars, omwonenden, ouders, lokale politie, gemeente en de Vlaamse overheid samen rond de tafel. Ouders en omwonenden werden via een vragenlijst geconsulteerd en nadien was er ruimte voor feedback.

Jamaer: "Als we één ding hebben geleerd met dit project is het wel dat acties meer kans hebben op slagen als het draagvlak groter is. Inspraak is daarvoor het ideale instrument. Daarom willen we dergelijke momenten van inspraak nog organiseren. De mensen die vorig jaar deelnamen aan het project hebben al hun akkoord gegeven om ook in de toekomst aan overlegmomenten te participeren."

Lees meer

MOB10140F01.jpgHet overleg en inspraak in Kortessem gebeurde in het kader van ‘Geknipt Mobiel’, een project rond ‘mobiliteitsparticipatie in buurten’ tijdens de aardig-op-weg-week in september 2007.
Ook Bornem, Hasselt, Lanaken, Maaseik, Rumst en Staden namen eraan deel.