Mobiliteitsbrief

Fietssnelwegen
mobiliteitsbrief 244 - december 2023

De Mobiliteitsbrief biedt lokale overheden informatie over hoe een lokaal duurzaam mobiliteitsbeleid uitgewerkt kan worden in samenwerking met andere partners en overheden. Alle Vlaamse burgemeesters, schepenen voor mobiliteit en alle geïnteresseerde mobiliteitsprofessionals krijgen een exemplaar.

PDF
Download de pdf-versie van de mobiliteitsbrief

Artikels

Voor meer info over privacy verwijzen wij naar de privacy policy van de Vlaamse overheid