Zoeken

Verfijn uw zoekopdracht

Zoeken

Inhoud

 • Vernieuwde doortocht Perk
  Nummers | Realisaties

  In de eerste helft van 2003 werd de herinrichting van de doortocht in Perk (Steenokkerzeel) afgerond. Het resultaat is een verbeterde leefbaarheid en verhoogde verkeersveiligheid.

 • Merksplas - "Natuurlijk rijden er meer fietsers"
  Nummers | Fiets

  Merksplas gaf in haar mobiliteitsplan volop prioriteit aan de fiets. Ze gebruikte daarvoor de modules 10 en 13 van het mobiliteitsconvenant.

 • Van paal tot busstrook
  Nummers | Doorstroming

  Een vlotte doorstroming voor bus en tram zorgt voor tevreden reizigers en ontspannen chauffeurs. Een stipte naleving van de dienstregeling kan ook meer mensen overtuigen om te kiezen voor het openbaar vervoer.

 • Reglementaire verkeersdrempels: een overzicht
  Nummers | Nieuw beleid

  Heel wat verkeersdrempels beantwoorden nog niet aan de reglementaire voorschriften. Nochtans bestaat er een koninklijk besluit dat de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen bepaalt.

 • "Snelheidsbeleid is meer dan een bord zetten" (Interview Joris Willems)
  Nummers | Snelheidsbeleid

  Hoe meer de weg een verblijf- of erftoegangsfunctie heeft, hoe lager de snelheid die er zou moeten gelden. Dat is de theorie die op de meeste wegen toepasbaar is. Maar er is meer.

 • Poorten van 70 naar 50
  Nummers | Snelheidsbeleid

  In heel Vlaanderen zijn er "poorten" terug te vinden die de overgang van een snelheidslimiet van 70 naar 50 accentueren. Mobiliteitsbrief bezocht er vier en lijstte hun sterke en minder sterke punten op.

 • Integrale visie voor de schoolomgeving van Sint-Lutgardis
  Nummers | Werkboek Schoolomgeving

  De Sint-Lutgardisschool is een lagere school met 320 leerlingen. Veel kinderen worden met de auto gebracht en afgehaald. De schoolpoort komt uit op een woonstraat met een kerk en een parochiecentrum. Hoe werd deze schoolomgeving aangepakt?

 • De functies van groen
  Nummers | Openbaar groen

  Bomen, struiken en andere planten vervullen verschillende functies in de openbare ruimte die de verkeersveiligheid en de lees- en leefbaarheid kunnen beïnvloeden.

 • Damme/Knokke: Verkeersdienst van de lokale politie in de rol van adviseur of uitvoerder
  Nummers | Verkeerstaken van de politie

  De Verkeerspolitie van Damme/Knokke-Heist wisselt van takenpakket al naargelang de behoeften van de lokale overheid in kwestie.

 • Standaard 70 in plaats van 90 vanaf 1 januari 2017
  Nummers | Snelheidslimieten

  Vanaf 1 januari 2017 geldt op alle Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom die geen autosnelweg of 2x2-weg met middenberm zijn standaard een snelheidslimiet van 70 km/u. "Hiermee wil Vlaanderen de verkeersveiligheid vergroten én het aantal verkeersborden langs de weg verminderen", zegt Els De Reyt van Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

 • Was het nu 50, 70 of 90? Richtlijnen voor snelheidsregimes
  Nummers | Snelheidslimieten

  Wanneer is het aangewezen om af te wijken van de 70 km/u-standaard? Onder meer conflictdichtheid en de aan- of afwezigheid van fietsvoorzieningen spelen een rol bij deze beslissing.

 • Waar en wanneer borden weghalen of plaatsen? Aanbevelingen voor lokale wegbeheerders
  Nummers | Snelheidslimieten

  Om na 1 januari in overeenstemming te zijn met de nieuwe Vlaamse regelgeving vraagt het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid aan de lokale wegbeheerders om in de loop van 2017 de borden C43 "70" te verwijderen en afwijkende snelheidsregimes aan te duiden met borden C43 "50" of "90".

 • Verkeersborden.Vlaanderen: Nieuwe verkeersbordendatabank vanaf 1 januari 2018
  Nummers | Mobiliteitsdata

  Vanaf januari 2018 is de nieuwe toepassing ‘Verkeersborden.Vlaanderen’ beschikbaar. In deze databank kunnen alle wegbeheerders de verkeersborden beheren in één centraal systeem.

 • Heuvelland - Dikkebus: Verplaatsing van poort verhoogt verkeersveiligheid
  Nummers | Kwaliteitszorg

  Voor de N375 ter hoogte van Heuvelland-Dikkebus in de regio Ieper werd twee jaar geleden een startnota ingediend voor een herinrichting met de aanleg van fietspaden. De positie van de verkeerspoorten werd daarin nog niet definitief vastgelegd. Tijdens de RMC werden onder leiding van de kwaliteitsadviseur verschillende opties afgewogen om de verkeerspoorten veilig te plaatsen en in te richten.