Zoeken

Verfijn uw zoekopdracht

Zoeken

Inhoud

 • Nieuwe MIA-aanpak en de Alliantie Veilig Onderweg om verkeersveiligheid snel en efficiënt te verbeteren
  Nummers | Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen

  MIA staat voor Mobiliteit Innovatief Aanpakken. Het is een bestuurlijke aanpak, die binnen een regelluw kader focust op eenvoud, versnelde output, inspraak en een bottom-up benadering. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid is er een nieuwe samenwerkingsstructuur in het leven geroepen: Alliantie Veilig Onderweg.

 • ‘We focussen op actieve weggebruikers'
  Nummers | Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen

  In het nieuwe Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen staan de actieve weggebruikers voorop. “Door op voetgangers en fietsers te  focussen, willen we snel minder verkeersslachtoffers. Tegen 2050  ambiëren we 0 doden en zwaargewonden”, zegt minister Lydia Peeters. “Dat halen we alleen als alle stakeholders samenwerken.”

 • Vlaanderen streeft naar 0 doden en zwaargewonden
  Nummers | Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen

  Met het nieuwe Verkeersveiligheidsplan streeft Vlaanderen tegen 2050 naar 0 doden en zwaargewonden in het verkeer. Daarnaast stelt het plan tussentijdse doelen met streefcijfers voor de jaren 2025, 2030 en 2040.

 • 37 maatregelen voor een veiliger verkeerssysteem
  Nummers | Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen

  In het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen worden concrete maatregelen voorgesteld om het verkeer veiliger te maken. Voetgangers en fietsers zijn daarin de rode draad. Ook onaangepaste snelheid, rijden onder invloed en afleiding worden aangepakt. Een veiliger verkeerssysteem met een vergevingsgezind wegontwerp, ernstreductie en meer preventie moeten dit mogelijk maken.

 • Kinderen en jongeren in het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen
  Nummers | Jeugdvriendelijke mobiliteit

  Kinderen en jongeren zijn geen minivolwassenen. Ze ervaren de wereld op hun eigen manier en reageren vaak anders dan volwassenen. Het Verkeersveiligheidsplan 2021-2025 houdt daarom rekening met hun specifieke noden met als uitgangspunt hun autonome mobiliteit.

 • "De persoonlijke aanpak is de kracht van het onderzoek”
  Nummers | Onderzoek Verplaatsingsgedrag

 • ‘Kinderen en jongeren moeten zich alleen kunnen verplaatsen’
  Nummers | Jeugdvriendelijke mobiliteit

  “Wat betekent zelfstandig onderweg zijn voor kinderen? “In ons project ‘Loslopend kind’ bundelen we ervaringen en tips hierover”, zegt Johan Meire van het expertise- en kenniscentrum Kind en Samenleving. “We willen zo inzicht geven in hoe kinderen een verplaatsing beleven en wat hen kan helpen.”

 • VSV: Road Safety Summer School. Europese aanpak Verkeersveiligheid
  Agenda