Zoeken

Verfijn uw zoekopdracht

Zoeken

Inhoud

 • "Een parkeerbeleid moet leven" (Interview met Willy Miermans)
  Nummers | Duurzaam parkeren

  Mobiliteitsdeskundigen buigen zich lang en diep over het lokaal parkeerbeleid. Terecht, want het draagt bij tot een leefbare stad of gemeente, een beter bereikbaar centrum en meer tevredenheid bij de inwoners.

 • Inplanting : "Denk vooral praktisch" (interview met Peter Vandyck, VVOG)
  Nummers | Openbaar groen

  "Ontwerpers moeten van in het begin de groenvoorziening meenemen in hun ontwerp, en niet helemaal op het einde de lege plaatsen ermee vullen", zegt Peter Vandyck, Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG).

 • "Integreren waar het kan, differentieren waar het moet"
  Nummers | Toegankelijkheid

  "Universal Design" beklemtoont een inclusieve en integrale benadering bij het ontwerpen van de openbare ruimte. "Van bij het begin moet de vraag voorop staan: hoe kan de publieke ruimte zowel esthetisch als functioneel zijn voor een zo groot mogelijke groep gebruikers?", zegt Marcel Wijnker van Inter, het expertisecentrum Toegankelijkheid en Universal Design.

 • Sint-Truiden: elk nieuw ontwerp krijgt toets toegankelijkheid
  Nummers | Toegankelijkheid

  Sint-Truiden is bezig met een gefaseerde heraanleg van het centrum. Toegankelijkheid wordt daarin steeds meegenomen. "We willen de Mindervalidenraad nog meer betrekken", zegt schepen Bert Stippelmans.

 • Aalst: ouderen als norm voor openbaar domein
  Nummers | Toegankelijkheid

  Een goed leesbaar en toegankelijk openbaar domein bleek al snel een belangrijke voorwaarde om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Dat ondervond Aalst tijdens het proefproject "Ageing in Place".

 • Kinderen ontwerpen mee in Binkom
  Nummers | Kinderen in het verkeer

  Met een nieuwe basisschool en chirolokaal in een verkeersveilige, aangename omgeving komt Binkom tegemoet aan de wensen van kinderen, ouders, buren en chiroleden.

 • Demonstratieproject Wingene-Zwevezele: Betrokkenheid vergroot via klankbordgroep
  Nummers | Inspraak en participatie

  "De Hille" in Zwevezele is toe aan een grondige herinrichting. De mogelijke scenario's voor de herinrichting worden grondig getoetst en voorgelegd aan bewoners en handelaars. Ook dit traject verliep onder begeleiding van Mobiel21.

 • "Zorg dat er draagvlak is voor de beslissing. Alleen dan is het de juiste." - Interview met Helmut Paris
  Nummers | Zebrapaden en zones 30

  "Elke plaats in een zone 30 waar een lokale overheid een zebrapad wil aanleggen of weghalen vraagt een aanpak op maat. De beleidsmakers kunnen best ook polsen bij hun burgers wat zij als beste oplossing zien." Dat zegt Helmut Paris, verkeerspsycholoog bij MOW.

 • Auditors aan het woord over zebrapaden en zones 30
  Nummers | Zebrapaden en zones 30

  Uit gesprekken met de verschillende partners blijkt dat er geen eenduidige richtlijn is voor zebrapaden in zones 30. In de praktijk komen dergelijke dossiers vaak aan bod in een Provinciale Audit Commissies (PAC) waar de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen worden. We laten de drie projectauditors kort aan het woord, zij geven advies in dergelijke dossiers die op de PAC voorkomen.

 • "Zebrapaden zijn vaak nuttig" - interview met Tom D'Hollander
  Nummers | Zebrapaden en zones 30

  "In principe is een zebrapad in een zone 30 niet noodzakelijk, maar men kan zich afvragen of de voordelen wel opwegen tegen de nadelen. Er zijn toch een aantal overwegingen die ervoor pleiten om zebrapaden in zones 30 te behouden." Dat zegt Tom D'Hollander, voorzitter van de voetgangersbeweging.

 • Wanneer zijn kreukelpalen (niet) aangewezen?
  Nummers | Verlichting

  Lokale overheden kunnen kreukelpalen plaatsen op bepaalde gevaarlijke punten. Uiteraard zijn er verschillende factoren die mee bepalen of een kreukelpaal op die locatie aangewezen is.

 • "Dimbare verlichting wordt standaard" - interview Infrax
  Nummers | Verlichting

  De technologie van het dimmen van openbare verlichting is klaar om op grote schaal uitgerold te worden. Wat de ledtechnologie betreft, is er nog iets meer voorbehoud. Toch verwacht Dirk Van Kerckhoven, afdelingshoofd Technologie Openbare Verlichting bij Infrax, dat steeds meer gemeenten vanaf volgend jaar en zeker vanaf 2013 zullen kiezen voor dimming en led.

 • Technisch Vademecum Paden en Verhardingen
  Nummers | Openbaar groen

 • Hoe de juiste boom kiezen?
  Nummers | Openbaar groen

  Nog te vaak bepalen gewoonte of puur esthetische kenmerken de keuze voor een boomsoort. Nochtans zijn er twee factoren die essentieel zijn om een juiste keuze te maken: het gewenste eindbeeld van de boom en de eigenschappen van de standplaats.

 • Turnhout - Nieuw parkeerbeleid geeft inwoners meer plaats
  Nummers | Duurzaam parkeren

  Lange tijd was parkeren in Turnhout een groot probleem. Stilaan groeide er toch een breder draagvlak voor een reeks specifieke maatregelen. Die gaan in april 2008 van start.

 • De functies van groen
  Nummers | Openbaar groen

  Bomen, struiken en andere planten vervullen verschillende functies in de openbare ruimte die de verkeersveiligheid en de lees- en leefbaarheid kunnen beïnvloeden.

 • Ideeënboek Voetgangersvoorzieningen
  Nummers | Onderhoud

 • Brochure: Kleinschalige verhardingen in publieke ruimten
  Nummers | Onderhoud

 • Interview met Jan Vilain: "Het totaalplaatje telt"
  Nummers | Onderhoud

  "Goede, slijtvaste materialen kiezen bij de aanleg van straten en pleinen kan nadien veel tijd en geld besparen", dat zegt Jan Vilain van Steunpunt Straten.

 • Verlichtingsarmaturen kiezen en inplanten: 10 tips
  Nummers | Verlichting

 • "Verlichting moet op één lijn staan" (Interview met Valère Donné, BMV Limburg)
  Nummers | Verlichting

  Wegverlichting speelt natuurlijk een belangrijke rol voor de verkeersveiligheid. "Toch moet ook de rol voor de sociale veiligheid en het esthetische aspect niet onderschat worden", zegt architect en mobiliteitscoördinator Valère Donné.

 • Sint-Niklaas: "Goed plannen, minder kosten"
  Nummers | Toegankelijk openbaar domein

  Tussen 2003 en 2005 kreeg het centrum van Sint-Niklaas een grondige facelift. "Als je al in de ontwerpfase rekening houdt met de toegankelijkheid, is de meerkost miniem", zegt Christel Geerts.

 • Toegankelijkheidsadvies op maat: adresgegevens adviesbureaus Toegankelijkheid
  Nummers | Toegankelijk openbaar domein

  De toegankelijkheid van het publiek domein verbeteren vraagt een professionele en een geïntegreerde aanpak. De adviesbureaus toegankelijkheid zijn uw partner om u daarbij te begeleiden.

 • Toegankelijk openbaar domein: basisaanbevelingen en -afmetingen
  Nummers | Toegankelijk openbaar domein

  Straten en pleinen toegankelijk maken is een nobel doel. Om dat goed te realiseren, moet er rekening gehouden worden met veel verschillende aandachtspunten. We zetten de belangrijkste voor u nog eens op een rij.

 • Toegankelijke ruimte? Denk aan DOD
  Nummers | Toegankelijk openbaar domein

  Toegankelijkheid is een complex gegeven. Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Enter bundelde de belangrijkste basiseisen rond toegankelijkheid in het "DOD-principe".

 • Overpelt: "Voortdurend overleg met Toegankelijkheidsbureau"
  Nummers | Toegankelijk openbaar domein

  Overpelt besteedt veel aandacht aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen en handelszaken. Ook bij de herinrichting van straten en pleinen wordt systematisch rekening gehouden met minder mobiele weggebruikers. "We zijn een echte zorggemeente en investeren fors in toegankelijkheid, zegt Marleen Kuppens, schepen van o.a. Gehandicapten en Ouderenzorg Overpelt.

 • Inspraak van kinderen: Leest ruilt parkeerplaatsen in voor speelruimte
  Nummers | Burgerparticipatie

  "De ideeën van de kinderen hebben een duidelijke meerwaarde gegeven aan het ontwerp." Dat zegt Dries Henkens van de stad Mechelen naar aanleiding van de herinrichting van een dorpsplein.

 • "Gebruik artificiele geleiding enkel waar ze noodzakelijk is"
  Nummers | Toegankelijkheid

  Blinden en slechtzienden hebben nood aan geleiding om hun weg te vinden. "Toch is het niet nodig en vaak zelfs niet wenselijk om overal ribbelstroken of andere artificiële geleiding aan te brengen", zegt Karin Vaesen van de Expertisecel toegankelijkheid bij Blindenzorg Licht en Liefde vzw. "Een doordachte inrichting van het openbaar domein van in de conceptfase is meestal goedkoper en efficiënter."