Zoeken

Verfijn uw zoekopdracht

Zoeken

Inhoud

 • 10 tips voor duurzaam vlootbeheer
  Nummers | Duurzaam vlootbeheer

  Veel regionale en lokale besturen streven ernaar om een milieuvriendelijk wagenpark samen te stellen. Toch kunnen openbare besturen meer doen dan dat. Tien eenvoudige tips.

 • Roeselare: "Duurzaamheid is een en-en-verhaal"
  Nummers | Duurzaam vlootbeheer

  Al drie jaar is Roeselare bezig om haar stadswagenpark milieuvriendelijker te maken. Dankzij een geïntegreerde aanpak en een duidelijke visie op duurzaamheid zijn de resultaten zeer bemoedigend. "In die tijd is de gemiddelde ecoscore van ons wagenpark met 4 punten gestegen", aldus Bert Vanhuyse, duurzaamheidsambtenaar.

 • Oostende: dubbele winst door auto's te delen met inwoners
  Nummers | Duurzaam vlootbeheer

  Sinds april 2009 deelt de stadsdienst van Oostende twee dienstwagens met haar inwoners via een autodeelproject van cambio. "Het project loopt zeer vlot", zegt Tom Germonpé, schepen van energiebesparing in Oostende.

 • Peer: dienstfietsen voor korte verplaatsingen
  Nummers | Duurzaam vlootbeheer

  De stad Peer kocht begin 2009 acht dienstfietsen aan. Ze kregen daarvoor 50 % subsidies.

 • "Een masterplan voor openbare verlichting is de basis" - interview met Eandis
  Nummers | Verlichting

  Het eerste wat een gemeente moet hebben, is een masterplan voor openbare verlichting. Waar is er verlichting nodig, waar niet? Hoeveel licht is er nodig op een bepaalde plek? Dan moet ze kiezen met welke technologie ze het plan wil realiseren: de bestaande systemen, dimming, ledverlichting? Dat zegt Koen Putteman, senior technoloog Openbare Verlichting bij Eandis.

 • Tips om luchtverontreiniging aan te pakken
  Nummers | Mobiliteit, gezondheid en milieu

 • Verkeer & gezondheid: wat kunnen lokale overheden doen?
  Nummers | Mobiliteit, gezondheid en milieu

  Een stad of gemeente kan bijdragen aan een vermindering van de gezondheidsschade door verkeer. Om lokale overheden hierover te informeren en concrete tips te geven, bezoeken de medisch milieukundigen (MMK's) vanaf dit najaar adviesraden en mobiliteitsen milieuambtenaren in Vlaamse steden en gemeenten.

 • "Elektrisch rijden is de toekomst"
  Nummers | Elektrische voertuigen

  “Wie toekomstgericht over mobiliteit, milieu en energie denkt, kan niet anders dan elektrische voertuigen stimuleren”, zegt Jeroen Cockx van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

 • 3700 elektrische laadpalen in Vlaanderen tegen 2020
  Nummers | Elektrische voertuigen

  Tegen 2020 moeten er in Vlaanderen 7400 oplaadpunten of 3700 laadpalen beschikbaar zijn. Dat is één van de engagementen in het Vlaamse actieplan ‘Clean Power for Transport’. Elke gemeente moet daarbij minstens één publiek toegankelijk oplaadpunt installeren.

 • Welke rol kunnen gemeenten spelen?
  Nummers | Elektrische voertuigen

  Gemeenten zijn een belangrijke factor in de ontwikkeling van elektrisch rijden. Een lokale overheid kan 3 mogelijke rollen opnemen voor elektrisch rijden.

 • Sint-Truiden kiest voor een duurzaam elektrisch wagenpark
  Nummers | Elektrische voertuigen

  Door in het eigen wagenpark te kiezen voor elektrische voertuigen, kunt u als lokale overheid het goede voorbeeld geven. “Bovendien is het goedkoper”, zegt burgemeester Veerle Heeren van Sint-Truiden. De stad verving een jaar geleden haar hele wagenpark door elektrische voertuigen.

 • E-taxi als ambassadeur voor elektrisch rijden
  Nummers | Elektrische voertuigen

  Rijden alle Vlaamse taxi’s binnen enkele jaren elektrisch? De taxisector engageert zich alvast om over te schakelen naar elektrisch rijden. Leuven promoot nu al de e-taxi.

 • Green Deal Gedeelde Mobiliteit: doe mee en teken!
  Nummers | Mobiliteitsdata

 • ‘Lokale besturen zorgen via uitrol van laadinfrastructuur mee voor gezondere lucht en minder CO2’
  Nummers | Elektrisch laden

  Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft duidelijke ambities rond laadinfrastructuur. Lokale besturen zijn daarin een essentiële partner. “We staan midden in een klimaattransitie. Daarom zetten we in op geen nieuwe fossiele brandstofwagens meer vanaf 2029 en is een versnelde uitrol van laadinfrastructuur noodzakelijk. Vlaanderen zal lokale besturen maximaal ondersteunen bij de uitrol van laadpunten op het publieke domein.

 • Ga aan de slag met de Leidraad Lokaal Laden
  Nummers | Elektrisch laden

  De Leidraad Lokaal Laden is een startersgids die alle steden en gemeenten over de uitrol van laadinfrastructuur en hun rol hierin informeert. In mei volgt de gids over de omschakeling naar elektrische voertuigen.

 • “Er is een hele weg tussen vinden wat je wil ontharden en het effectief ontharden ervan”
  Nummers | Vademecum natuurtechniek