Zoeken

Verfijn uw zoekopdracht

Zoeken

Inhoud

 • Afwegingskader oversteekvoorzieningen gepubliceerd
  Kort nieuws

 • Wanneer steken voetgangers over door rood?
  Nummers | Verkeerslichten voor voetgangers en fietsers

  Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) voerde vorig najaar een grootschalig onderzoek uit naar roodlichtnegatie door voetgangers. Het observeerde 69.211 voetgangers aan 80 geselecteerde oversteekplaatsen, verspreid over de 9 meest bevolkte steden van België. Gemiddeld blijkt 21% van de voetgangers over te steken bij rood licht. Dat ligt in de lijn van eerdere kleinschalige steekproeven in binnen- en buitenland.

 • "Zebrapaden zijn vaak nuttig" - interview met Tom D'Hollander
  Nummers | Zebrapaden en zones 30

  "In principe is een zebrapad in een zone 30 niet noodzakelijk, maar men kan zich afvragen of de voordelen wel opwegen tegen de nadelen. Er zijn toch een aantal overwegingen die ervoor pleiten om zebrapaden in zones 30 te behouden." Dat zegt Tom D'Hollander, voorzitter van de voetgangersbeweging.

 • "Zebrapad in zone 30 in principe niet nodig" - interview met Eva Van den Bossche
  Nummers | Zebrapaden en zones 30

  De problematiek rond zebrapaden in een zone 30 werd vorig jaar besproken op de Adviesgroep Verkeersveiligheid Vlaamse Gewestwegen (AVVG). Naar aanleiding daarvan werd ook de dienstorder van AWV aangepast. Eva Van den Bossche, voorzitster van de AVVG en afdelingshoofd "Expertise Verkeer en Telematica", licht toe.

 • Ideeënboek Voetgangersvoorzieningen
  Nummers | Onderhoud

 • Doorsteekjeskaart inventariseert slimme schakels
  Nummers | Doorsteken

  Doorsteken creëren is een goede zaak, maar de al bestaande doorsteken inventariseren en zichtbaarder maken is op z'n minst even lovenswaardig. De stad Roeselare nam deel aan een pilootproject en maakte onder begeleiding van Mobiel21 en Trage Wegen vzw en met steun van de Vlaamse overheid een doorsteekjeskaart op.

 • Meer doorsteken & trage wegen: zo begin je eraan
  Nummers | Doorsteken

  Om een echt netwerk voor voetgangers en fietsers op te stellen, zijn twee sporen belangrijk: enerzijds het gebruiken van de juridisch bestaande trage wegen, anderzijds het inplannen van doorsteekbaarheid op niveau van de ruimtelijke ordening en stedenbouw. Trage Wegen vzw kan hierbij de gemeentebesturen helpen. Het aanbod voor lokale besturen vindt u op www.tragewegen.be/professionals.

 • Maak fietsen en wandelen vanzelfsprekend als "Gezonde Gemeente"
  Nummers | Mobiliteit en gezondheid

  Het project "Gezonde Gemeente" biedt lokale overheden coaching en hulpmiddelen op maat om gezondheid een structurele plaats te geven in hun beleid. "Gezondheid is meer dan 'niet ziek zijn'", zeggen Werner De Wael en Annelies Vandenberghe van het Vlaams Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (VIGeZ). "Het preventieve aspect van gezondheidszorg wint aan belang, ook op lokaal niveau."

 • Aalst: ouderen als norm voor openbaar domein
  Nummers | Toegankelijkheid

  Een goed leesbaar en toegankelijk openbaar domein bleek al snel een belangrijke voorwaarde om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Dat ondervond Aalst tijdens het proefproject "Ageing in Place".

 • Eeklo stimuleert stappen met wegwijzers
  Nummers | Mobiliteit en gezondheid

 • Sint-Truiden: elk nieuw ontwerp krijgt toets toegankelijkheid
  Nummers | Toegankelijkheid

  Sint-Truiden is bezig met een gefaseerde heraanleg van het centrum. Toegankelijkheid wordt daarin steeds meegenomen. "We willen de Mindervalidenraad nog meer betrekken", zegt schepen Bert Stippelmans.

 • "Integreren waar het kan, differentieren waar het moet"
  Nummers | Toegankelijkheid

  "Universal Design" beklemtoont een inclusieve en integrale benadering bij het ontwerpen van de openbare ruimte. "Van bij het begin moet de vraag voorop staan: hoe kan de publieke ruimte zowel esthetisch als functioneel zijn voor een zo groot mogelijke groep gebruikers?", zegt Marcel Wijnker van Inter, het expertisecentrum Toegankelijkheid en Universal Design.

 • "Gebruik artificiele geleiding enkel waar ze noodzakelijk is"
  Nummers | Toegankelijkheid

  Blinden en slechtzienden hebben nood aan geleiding om hun weg te vinden. "Toch is het niet nodig en vaak zelfs niet wenselijk om overal ribbelstroken of andere artificiële geleiding aan te brengen", zegt Karin Vaesen van de Expertisecel toegankelijkheid bij Blindenzorg Licht en Liefde vzw. "Een doordachte inrichting van het openbaar domein van in de conceptfase is meestal goedkoper en efficiënter."

 • Ook wachtende voetganger en fietser in het licht
  Nummers | Vernieuwde lichtvisie

  De verlichting van de oversteekplaats moet een dubbele zichtbaarheid garanderen, en dit zowel overdag als 's nachts. Gemotoriseerd verkeer dat komt aangereden, moet overstekende fietsers en voetgangers goed kunnen zien, maar de bestuurders moeten ook de wachtende voetganger of fietser tijdig kunnen zien.

 • ‘We focussen op actieve weggebruikers'
  Nummers | Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen

  In het nieuwe Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen staan de actieve weggebruikers voorop. “Door op voetgangers en fietsers te  focussen, willen we snel minder verkeersslachtoffers. Tegen 2050  ambiëren we 0 doden en zwaargewonden”, zegt minister Lydia Peeters. “Dat halen we alleen als alle stakeholders samenwerken.”

 • Voetgangers voorop
  Nummers | Veilig te voet

 • 'Slimme mobiliteitsschakels zitten in de lift'
  Nummers | Doorsteken

  Steven Clays van Trage Wegen vzw stond mee aan de wieg van de trage wegen en slimme doorsteken in Vlaanderen. "De inventarisatie van trage wegen, de handhaving van het recht van doorgang en de onderhoudsproblemen zijn vandaag nog zwakke punten waar we aan willen werken", zegt hij.

 • Sneller naar de trein in Grobbendonk
  Nummers | Trage wegen

  Om het parkeerprobleem aan het station op te lossen, ging Grobbendonk creatief aan de slag met trage wegen en de gemeentelijke sporthal

 • "Prioritair aandacht voor fietsers en voetganger"
  Nummers | Kwetsbare weggebruikers

  Vooral binnen de bebouwde kom zijn kwetsbare weggebruikers in de ongevalstatistieken sterk vertegenwoordigd, maar ook buiten de bebouwde kom stijgt hun relatieve aandeel in vergelijking met tien jaar geleden. "Ze verdienen prioritair aandacht in het beleid", aldus Pascal Lammar van het Departement MOW.

 • Kortrijk - "Breed draagvlak is de beste garantie"
  Nummers | Trage wegen

  Kortrijk is een van de 20 gemeenten die zich laten begeleiden om trage wegen in kaart te brengen.

 • "We willen absoluut een zouttekort vermijden" (interview over winterdienst in Eeklo)
  Nummers | Winterdienst

  "Sinds vorig jaar strooien we niet meer automatisch op ons volledig grondgebied. Onder meer daardoor proberen we het probleem van zouttekort te vermijden." Dat zegt Heidi Steenbeke, Technische Coördinator in Eeklo.

 • Technisch Vademecum Paden en Verhardingen
  Nummers | Openbaar groen

 • Interview met Jan Vilain: "Het totaalplaatje telt"
  Nummers | Onderhoud

  "Goede, slijtvaste materialen kiezen bij de aanleg van straten en pleinen kan nadien veel tijd en geld besparen", dat zegt Jan Vilain van Steunpunt Straten.

 • Oog voor lichthinder in Gent
  Nummers | Verlichting

  In 2004 won Gent een internationale prijs voor haar lichtplan en de verlichting van de site Gras- en Korenlei. Aandacht voor sfeer wordt er gecombineerd met rationele keuzes om lichtvervuiling te vermijden.

 • "Verlichting moet op één lijn staan" (Interview met Valère Donné, BMV Limburg)
  Nummers | Verlichting

  Wegverlichting speelt natuurlijk een belangrijke rol voor de verkeersveiligheid. "Toch moet ook de rol voor de sociale veiligheid en het esthetische aspect niet onderschat worden", zegt architect en mobiliteitscoördinator Valère Donné.

 • Sint-Niklaas: "Goed plannen, minder kosten"
  Nummers | Toegankelijk openbaar domein

  Tussen 2003 en 2005 kreeg het centrum van Sint-Niklaas een grondige facelift. "Als je al in de ontwerpfase rekening houdt met de toegankelijkheid, is de meerkost miniem", zegt Christel Geerts.

 • Toegankelijkheidsadvies op maat: adresgegevens adviesbureaus Toegankelijkheid
  Nummers | Toegankelijk openbaar domein

  De toegankelijkheid van het publiek domein verbeteren vraagt een professionele en een geïntegreerde aanpak. De adviesbureaus toegankelijkheid zijn uw partner om u daarbij te begeleiden.

 • Toegankelijke ruimte? Denk aan DOD
  Nummers | Toegankelijk openbaar domein

  Toegankelijkheid is een complex gegeven. Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Enter bundelde de belangrijkste basiseisen rond toegankelijkheid in het "DOD-principe".

 • Overpelt: "Voortdurend overleg met Toegankelijkheidsbureau"
  Nummers | Toegankelijk openbaar domein

  Overpelt besteedt veel aandacht aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen en handelszaken. Ook bij de herinrichting van straten en pleinen wordt systematisch rekening gehouden met minder mobiele weggebruikers. "We zijn een echte zorggemeente en investeren fors in toegankelijkheid, zegt Marleen Kuppens, schepen van o.a. Gehandicapten en Ouderenzorg Overpelt.

 • Merksplas - "Natuurlijk rijden er meer fietsers"
  Nummers | Fiets

  Merksplas gaf in haar mobiliteitsplan volop prioriteit aan de fiets. Ze gebruikte daarvoor de modules 10 en 13 van het mobiliteitsconvenant.

 • Stappenplan voor herwaardering van trage wegen
  Nummers | Trage wegen

  Twintig gemeenten lieten zich begeleiden om hun trage wegen in ere te herstellen. Het project "Trage Wegen doen bewegen" loopt dit jaar af. De vzw Trage Wegen hanteert een methodiek om het tragewegennet in kaart te brengen. Die gestandaardiseerde methode is in elke stad en gemeente toepasbaar.

 • "Zorg dat er draagvlak is voor de beslissing. Alleen dan is het de juiste." - Interview met Helmut Paris
  Nummers | Zebrapaden en zones 30

  "Elke plaats in een zone 30 waar een lokale overheid een zebrapad wil aanleggen of weghalen vraagt een aanpak op maat. De beleidsmakers kunnen best ook polsen bij hun burgers wat zij als beste oplossing zien." Dat zegt Helmut Paris, verkeerspsycholoog bij MOW.