Zoeken

Verfijn uw zoekopdracht

Zoeken

Inhoud

 • Startschot 'Een fiets voor iedereen' en recordpoging 'Langste fietsketting ooit'
  Agenda

 • Merksplas - "Natuurlijk rijden er meer fietsers"
  Nummers | Fiets

  Merksplas gaf in haar mobiliteitsplan volop prioriteit aan de fiets. Ze gebruikte daarvoor de modules 10 en 13 van het mobiliteitsconvenant.

 • "Goede fietsenstallingen zijn essentieel voor goed fietsbeleid"
  Nummers | Fietsparkeren

  Wie wil inzetten op duurzame mobiliteit – en dus fietsers – kan niet om goede fietsparkeervoorzieningen heen. “Fietsen worden steeds duurder, de vraag naar goede fietsenstallingen stijgt dan ook zienderogen”, zegt Jan Pelckmans, Vlaams fietsmanager.

 • Leidraad fietsparkeerplan
  Nummers | Fietsparkeren

  Hoe meer er gefietst wordt, hoe meer fietsen er gestald moeten worden. Een doordachte visie op fietsparkeervoorzieningen is daarom geen overbodige luxe. Dat kan in de vorm van een fietsparkeerplan.

 • Retie : Doortrekking fietspad vult missing link op
  Nummers | Kwaliteitszorg

  Een extra stuk fietspad van 300 meter in Retie zorgde voor een grote meerwaarde in een fietspadenproject. “De missing link maakt van de fietspaden tussen Retie en Mol een veilig aaneengesloten netwerk en biedt vandaag ook een grote toeristische meerwaarde voor onze gemeente’, aldus burgemeester Patrick Geuens.

 • "Meer uniformiteit, comfort en veiligheid"
  Nummers | Vernieuwd vademecum fietsvoorzieningen

  In mei verscheen een vernieuwde versie van het vademecum fietsvoorzieningen. “Het vernieuwde vademecum heeft een breed draagvlak en hanteert duidelijke richtlijnen”, zegt Niels Janssen van het Agentschap Wegen en Verkeer.

 • Het Rekenhof: "Het BFF wordt te traag gerealiseerd"
  Nummers | Vernieuwd mobiliteitsbesluit

  Het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk komt te traag tot stand. Dat blijkt uit een onderzoek van het Rekenhof. Vlaanderen engageert zich de komende jaren om een versnelling hoger te schakelen.

 • Waar fietsers voorrang geven op fietssnelwegen?
  Nummers | Fietssnelwegen

  Op basis van praktijksituaties onderzocht Fietsberaad Vlaanderen waar en volgens welke inrichtingsprincipes de fietser voorrang kan krijgen in een verkeersveilige omgeving. De resultaten zijn verwerkt tot een beslissingsboom om fietsers al dan niet voorrang te geven. Uiteraard blijft elke situatie specifiek. Op elke locatie moeten de parameters dan ook zorgvuldig afgewogen worden. Bij twijfel primeert steeds de verkeersveiligheid. Het onderzoek focuste op de kruising van lokale wegen en fietssnelwegen.

 • Fietssuggestiestroken voortaan breder en in okergeel
  Nummers | Vernieuwd vademecum fietsvoorzieningen

  Fietssuggestiestroken hebben geen juridisch statuut. Een fietssuggestiestrook is dus niet te vergelijken met een fietspad. Om die verwarring te vermijden, beveelt het vernieuwde vademecum fietsvoorzieningen aan om fietssuggestiestroken voortaan in okergeel aan te leggen, of in een afwijkend materiaal.

 • Word jij Fietsgemeente 2024?
  Nummers | Vademecum natuurtechniek

 • Gebruik van fietslogo's
  Nummers | Vernieuwd vademecum fietsvoorzieningen

  Fietslogo’s zijn niet opgenomen in het verkeersreglement, en hebben dus net als fietssuggestiestroken geen juridische basis. Het voordeel van dergelijke logo’s is dat ze goedkoop zijn, de zichtbaarheid van de fietser verhogen en de plaats op de rijbaan aanduiden.

 • Richtlijnen voor comfortabele fietshellingen
  Nummers | Vernieuwd vademecum fietsvoorzieningen

  In het kader van fietscomfort nam het vademecum ook vernieuwde richtlijnen op over fietshellingen, waaronder een aanbevolen hellingspercentage in relatie tot het te overbruggen hoogteverschil en aanbevelingen voor de breedte.

 • Rechtsaf en rechtdoor vrij voor fietsers
  Nummers | Vernieuwd vademecum fietsvoorzieningen

 • Plaats zo weinig mogelijk paaltjes
  Nummers | Vernieuwd vademecum fietsvoorzieningen

  Maar liefst 87 % van de in het ziekenhuis opgenomen fietsslachtoffers had een enkelvoudig fietsongeval, er zijn dus geen andere weggebruikers bij betrokken. Dat blijkt uit recente cijfers van het BIVV.

 • "We willen de kaap van 100 miljoen euro per jaar ronden"
  Nummers | Fietssnelwegen

  Het wegwerken van ‘missing links’ en de versnelde aanleg van fietsverbindingen in congestiegevoelige gebieden zijn belangrijke stimulansen om nog meer mensen op de fiets te krijgen voor woon-werkverkeer. Minister Ben Weyts: “We werken ook aan een hervorming van het subsidiesysteem waardoor strategische fietsprojecten voor 100% subsidieerbaar kunnen worden.”

 • Herkenbare fietssnelwegen dankzij uniform logo en bewegwijzering
  Nummers | Fietssnelwegen

  In 2016 ontwikkelden de vijf Vlaamse provincies een uniform logo voor fietssnelwegen. Door het logo slim te integreren op het terrein wordt de fietssnelweg gemakkelijker bruikbaar en herkenbaar in heel Vlaanderen. Het logo wordt gebruikt voor bewegwijzering, wegmarkeringen en infozuilen, maar ook op telpalen en herstelpunten.

 • 100% subsidie voor ongelijkvloerse kruisingen
  Nummers | Vernieuwd mobiliteitsbesluit

  Voortaan worden alle kosten voor de aanleg van fietsbruggen en -tunnels door gemeenten boven of onder gewestwegen, gelegen op trajecten van het BFF, volledig vergoed. Het Vlaams Gewest wil op die manier een snelle realisatie van cruciale maar dure projecten in de toekomst ondersteunen.

 • Speed pedelecs op jaagpaden
  Nummers | Fietssnelwegen

  Op sommige stukken jaagpad - met aangepaste signalisatie - zijn speed pedelecs toegestaan. In de loop van 2018 zal De Vlaamse Waterweg nv deze aanpak evalueren en eventueel uitbreiden naar andere jaagpaden die ook fietssnelweg zijn.

 • Ook wachtende voetganger en fietser in het licht
  Nummers | Vernieuwde lichtvisie

  De verlichting van de oversteekplaats moet een dubbele zichtbaarheid garanderen, en dit zowel overdag als 's nachts. Gemotoriseerd verkeer dat komt aangereden, moet overstekende fietsers en voetgangers goed kunnen zien, maar de bestuurders moeten ook de wachtende voetganger of fietser tijdig kunnen zien.

 • Vlaming fietst en wandelt steeds meer 
  Kort nieuws

 • Gegevens van fietstelpalen worden ontsloten
  Nummers | Mobiliteitsdata

  MOW werkt aan het beschikbaar stellen van de gegevens van vaste fietstelpalen. Dit project is volop in ontwikkeling en wordt tegen eind 2018 afgerond. Door het centraliseren van fietsdata wil Vlaanderen in uitvoering van het Vlaams Fietsbeleidsplan het fietsbeleid beter onderbouwen en evalueren.

 • ‘We focussen op actieve weggebruikers'
  Nummers | Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen

  In het nieuwe Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen staan de actieve weggebruikers voorop. “Door op voetgangers en fietsers te  focussen, willen we snel minder verkeersslachtoffers. Tegen 2050  ambiëren we 0 doden en zwaargewonden”, zegt minister Lydia Peeters. “Dat halen we alleen als alle stakeholders samenwerken.”

 • Oostkamp: dubbelrichtingsfietspad onder de E40
  Nummers | Provinciale Commissie Verkeersveiligheid

  In afwachting van de realisatie van een kluifrotonde diende de gemeente Oostkamp bij de PCV een aanvraag in voor een nieuwe en veiligere fietsoversteek.

 • Meer subsidies voor fietsinvesteringen op gemeentewegen
  Nummers | Vernieuwd mobiliteitsbesluit

  Op 12 maart werden enkele procedurele wijzigingen aan het Mobiliteitsbesluit doorgevoerd. In het verlengde van het Vlaams Fietsbeleidsplan zijn ook de subsidieregels voor fietsprojecten veranderd en uitgebreid. Daarmee wil de Vlaamse Regering de lokale overheden meer slagkracht geven om vlotter fietsinfrastructuur aan te leggen. Bedoeling is om zo het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk sneller te kunnen realiseren.

 • Nieuwe subsidieregeling voor fietsprojecten
  Nummers | Vernieuwd mobiliteitsbesluit

  Om de aanleg van fietssnelwegen en andere fietsinfrastructuur van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) te stimuleren, heeft de Vlaamse Regering de subsidies voor fietsprojecten aangepast. Deze subsidies van het Vlaamse Gewest worden net als vroeger aangevuld met provinciale subsidies.

 • Functioneel gebruik primeert voor verlichting vrijliggende fietspaden
  Nummers | Vernieuwde lichtvisie

  Vrijliggende fietspaden krijgen in de nieuwe lichtvisie altijd verlichting als ze functioneel gebruikt worden en op een fietsbare afstand van een kleinstedelijke kern liggen.

 • Goed om weten - Investeringen in fietsbeleid
  Nummers | Realisaties

  Op het fietscongres van 1 februari 2006 stelden minister Kris Peeters en minister Kathleen Van Brempt hun Vlaams fietsbeleid voor de komende jaren voor. Jaarlijks zal 60 miljoen euro worden geïnvesteerd in de aanleg van fietspaden.

 • Mechelen en Willebroek: Chip beveiligt fiets tegen diefstal
  Nummers | Fietsparkeren

  Soms kiezen fietsers voor alternatieven als ze hun fiets niet veilig kunnen stallen. Fietsdiefstalpreventie is dus een belangrijk onderdeel van het fietsbeleid. Inwoners van Mechelen en Willebroek kunnen hun fiets sinds dit jaar extra beveiligen met een antidiefstalchip.

 • Licht en wegwijzers zijn essentieel
  Nummers | Fietswegen

  Omdat fietswegen niet vlakbij een rijweg liggen, maar in een eigen bedding, kunnen de fietsers niet meegenieten van de wegverlichting en van bestaande bewegwijzering. Bij het inrichten van een fietsweg moet er dus nagedacht worden over specifieke bewegwijzering en aangepaste verlichting.

 • Pendelen aantrekkelijker in Londerzeel
  Nummers | Duurzaam woon-werkverkeer

  Voor werknemers in de bedrijvenzones van Londerzeel wordt pendelen met de trein een stuk aantrekkelijker dankzij de nieuwe pendelfietsen aan het station.

 • Max Mobiel vult de gaatjes
  Nummers | Duurzaam woon-werkverkeer

  Gentse bedrijvenzones die moeilijk bereikbaar zijn met bussen van De Lijn kunnen zich aansluiten bij de vzw Max Mobiel. Hun werknemers kunnen dan shuttlebussen of dienstfietsen van de vzw gebruiken tegen een klein prijsje.

 • Sneller naar de trein in Grobbendonk
  Nummers | Trage wegen

  Om het parkeerprobleem aan het station op te lossen, ging Grobbendonk creatief aan de slag met trage wegen en de gemeentelijke sporthal

 • Kortrijk - "Breed draagvlak is de beste garantie"
  Nummers | Trage wegen

  Kortrijk is een van de 20 gemeenten die zich laten begeleiden om trage wegen in kaart te brengen.

 • Stappenplan voor herwaardering van trage wegen
  Nummers | Trage wegen

  Twintig gemeenten lieten zich begeleiden om hun trage wegen in ere te herstellen. Het project "Trage Wegen doen bewegen" loopt dit jaar af. De vzw Trage Wegen hanteert een methodiek om het tragewegennet in kaart te brengen. Die gestandaardiseerde methode is in elke stad en gemeente toepasbaar.

 • Fietspunten
  Nummers | Fiets

  Mensen verleiden tot meer fietsgebruik en ketenmobiliteit promoten. Daartoe worden aan belangrijke mobiliteitsknooppunten fietspunten opgericht.

 • Koksijde werkt samen met buurgemeenten aan schoolroutekaarten
  Nummers | Intergemeentelijke samenwerking

  Kinderen die fietsen naar scholen in de buurgemeenten hebben baat bij een grensoverschrijdende schoolroutekaart. Dat ondervond Siska Stockelynck, hoofd Technische Dienst in Koksijde.

 • Fietsen naar de winkel nog nooit zo hip
  Nummers | Fiets

  "Met Belgerinkel naar de Winkel" stimuleert de bevolking om zich eens op een andere manier te verplaatsen, of concreet: de fiets te nemen in plaats van de auto. Dit jaar zit de campagne al aan haar achtste editie.

 • "2009 was het jaar van de fietspunten"
  Nummers | Fiets

  De fietspunten bestaan nu drie jaar, en we mogen gerust van een succes spreken. Sven Huysmans, directeur van FIETSenWERK, de overkoepelende organisatie van fietsondernemingen is optimistisch: "Ook de vooruitzichten voor 2010 zijn veelbelovend."

 • Technisch Vademecum Paden en Verhardingen
  Nummers | Openbaar groen

 • Mol - Randparkings maken deel uit van globale aanpak
  Nummers | Duurzaam parkeren

  Eind jaren '90 was er in het centrum van Mol een relatief groot parkeeraanbod. Zonder parkeersignalisatie durfde de extra verkeerscirculatie wel eens tot chaos te leiden. Daarom kwamen er enkele volwaardige randparkings en een parkeerlus.

 • Schoolroutekaarten: Veilige routes naar school, met tips
  Nummers | Samen werken aan fietsbeleid

  "Er is een grote nood aan veilige fietsroutes naar school" zegt Peter Hertog, gedeputeerde voor mobiliteit van de provincie Oost-Vlaanderen. "Daarom ontwikkelde de Provincie samen met de gemeenten Zelzate, Moerbeke, Wachtebeke, de scholen en de lokale politie een schoolroutekaart."

 • "We willen absoluut een zouttekort vermijden" (interview over winterdienst in Eeklo)
  Nummers | Winterdienst

  "Sinds vorig jaar strooien we niet meer automatisch op ons volledig grondgebied. Onder meer daardoor proberen we het probleem van zouttekort te vermijden." Dat zegt Heidi Steenbeke, Technische Coördinator in Eeklo.

 • Fiets suite (over buurtfietsenstallingen)
  Nummers | Verkeerstaken van de politie

 • "Prioritair aandacht voor fietsers en voetganger"
  Nummers | Kwetsbare weggebruikers

  Vooral binnen de bebouwde kom zijn kwetsbare weggebruikers in de ongevalstatistieken sterk vertegenwoordigd, maar ook buiten de bebouwde kom stijgt hun relatieve aandeel in vergelijking met tien jaar geleden. "Ze verdienen prioritair aandacht in het beleid", aldus Pascal Lammar van het Departement MOW.

 • Doorsteekjeskaart inventariseert slimme schakels
  Nummers | Doorsteken

  Doorsteken creëren is een goede zaak, maar de al bestaande doorsteken inventariseren en zichtbaarder maken is op z'n minst even lovenswaardig. De stad Roeselare nam deel aan een pilootproject en maakte onder begeleiding van Mobiel21 en Trage Wegen vzw en met steun van de Vlaamse overheid een doorsteekjeskaart op.

 • Maak fietsen en wandelen vanzelfsprekend als "Gezonde Gemeente"
  Nummers | Mobiliteit en gezondheid

  Het project "Gezonde Gemeente" biedt lokale overheden coaching en hulpmiddelen op maat om gezondheid een structurele plaats te geven in hun beleid. "Gezondheid is meer dan 'niet ziek zijn'", zeggen Werner De Wael en Annelies Vandenberghe van het Vlaams Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (VIGeZ). "Het preventieve aspect van gezondheidszorg wint aan belang, ook op lokaal niveau."

 • Sint-Niklaas: Bewaakte fietsenstalling met vingerscan
  Nummers | Fietsparkeren

  Sint-Niklaas zet fietsdieven buiten spel met behulp van technologische middelen.

 • Turnhout: Stalruimte voor buitenmaatse fietsen
  Nummers | Fietsparkeren

  Turnhout creëerde vorig jaar 100 extra fietsparkeerplaatsen op 9 verschillende plaatsen. Daarbij ging ook aandacht naar plaatsen voor buitenmaatse fietsen en bakfietsen.

 • Brugge: mobiele fietsenstallingen voor evenementen
  Nummers | Fietsparkeren

  Brugge bedacht een oplossing voor het tekort aan fietsenstallingen bij evenementen.

 • Antwerpen: Buurtfietsenstallingen voor bewoners
  Nummers | Fietsparkeren

  Antwerpen wil bewoners die thuis te weinig plaats hebben veilige fietsenstallingen aanbieden op loopafstand. Zo wordt meteen ook het fietsgebruik aangemoedigd.

 • Gent: Fietsenstalling op 100 meter van elke voordeur
  Nummers | Fietsparkeren

  Gent bedacht een systematisch plan om alle bewoners in de binnenstad een fietsenstalling aan te bieden op loopafstand.